Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

BEZPŁATNA KONFERENCJA - "PRZEMOC W ŚRODOWISKU SZKOLNYM A ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

BEZPŁATNA KONFERENCJA - "PRZEMOC W ŚRODOWISKU SZKOLNYM A ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

 

 

BEZPŁATNA KONFERENCJA

 

PRZEMOC W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

A ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

 

Data: 22 lutego 2018

​Miejsce: Hotel RZESZÓW

​Godzina: 830 - 1300


Konferencja pt.: „Przemoc w środowisku szkolnym a zarządzanie różnorodnością” zaplanowana jest na 22 lutego 2018 r. w Hotelu Rzeszów. Celem konferencji jest przedstawienie problemu przemocy w szkole. Mimo, iż nie jest to zjawisko nowe, wymaga od pedagogów nowych wyzwań prewencyjnych. Postępująca deuniformizacja środowiska szkolnego i zwiększająca się różnorodność pomiędzy uczniami powoduje nowe wyzwania w zapobieganiu przemocy w relacjach rówieśniczych.

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w środowisku szkolnym. Prelegenci przedstawią podstawy zagadnienia oraz zwróci uwagę na wybrane sytuacje społeczne.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do:

  • Nauczycieli na każdy etapie nauczania,
  • Pedagogów szkolnych,
  • Psychologów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • Nauczycieli i pedagogów zainteresowanych tematyką przemocy.

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – Rejestracja

9.00-9.15 – Rozpoczęcie

9.15-9.45 – Cyberprzemoc i jej najpowszechniejsze formy wśród dzieci i młodzieży szkolnej – dr Ewa Sowa-Behtane, Akademia Ignatianum

9.45-10.00 – Dyskusja

10.00-10.30 – Komunikacja „ja” jako czynnik moderujący wzorce komunikacyjne w relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń a kompetencja międzykulturowa – Urszula Legawiec, Fundacja im. Mikołaja Reja

10.30-10.45 – Dyskusja

10.45-11.00 – Zapobieganie przemocy i dyskryminacji w szkole – aspekty prawne – dr Adam Bulandra, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

11.00-11.15 – Dyskusja

11.15-11.45 – Zarządzanie różnorodnością w edukacji szkolnej – praktyczne rozwiązania i nowe metody – dr Jakub Kościółek, Uniwersytet Jagielloński

11.45-12.00 – Dyskusja

12.15 - Zakończenieimg