Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Bezpłatne szkolenie: Procedura Niebieska Karta

Bezpłatne szkolenie: Procedura Niebieska Karta

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE w kwietniu

 

"Procedura Niebieska Karta i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie"

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Każda osoba zakwalifikowana na szkolenie zostanie powiadomiona wiadomością sms, najpóźniej do dnia 25.04


Termin: 27 kwietnia 2018

Godziny: 1600 - 1900

Miejsce: sala wykładowa PCUD ul. Rymanowska 15a


Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w roku 2018 kontynuuje cykl darmowych szkoleń. Kierując się zasadą ciągłego doskonalenia zawodowego wychodzi naprzeciw sugestiom środowiska nauczycielskiego, dlatego tematyka szkoleń każdego miesiąca jest różna. Zapraszamy więc to śledzenia strony internenowej na której co miesiąc ukazywać się będzie termin kolejnego szkolenia bezpłatnego. Marcowe szkolenie dotyczyć będzie procedury Niebieska Karta i jej znaczenia dla postępowania wobec przemocy w rodzinie.


Procedura Niebieskiej Karty to instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Celem szkolenia jest analiza każdego z elementy wdrożenia procedury Niebieskiej Karty. Warto zwrócić uwagę, iż nauczyciel jest jedną z pierwszy osób, które powinno reagować niepokojące zachowanie ucznia, które może być spowodowane stosowaniem przemocy w jego środowisku rodzinnym.

 

Tematyka szkolenia:

  • Definicja przemocy w rodzinie i rodzaje przemocy
  • Uregulowania prawne dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Rozwój dziecka i konsekwencje życia w rodzinie dysfunkcyjnej
  • Jak chronić dziecko krzywdzone i rozpoznawać symptomy występowania przemocy
  • Rola i zadania miejskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Procedura i formularz Niebieska Karta
  • Obowiązki instytucji oświatowych w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Dyskusja - studium przypadku, odpowiedzi na pytania

Przed wypełnieniem aplikacji, proszę zapoznać się z regulaminem bezpłatnych szkoleń. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na 4 i 5 punkt regulaminu w części SZKOLENIE:

4. Jedna osoba może uczestniczyć w jednym szkoleniu w roku szkolnym. Zgłoszenia na kolejne szkolenia będą przesuwane na listę rezerwową.

5. W kolejnym szkoleniu osoba może zostać zakwalifikowana wyłącznie z listy rezerwowej.

 

 Regulamin bezpłatnych szkoleń w roku szkolnym 2017/2018


img