Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

BEZPŁATNE SZKOLENIE "Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z wadą słuchu. Od teorii do praktyki"

BEZPŁATNE SZKOLENIE "Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z wadą słuchu. Od teorii do praktyki"

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE w maju

 

 

"Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z wadą słuchu. Od teorii do praktyki"

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Każda osoba zakwalifikowana na szkolenie zostanie powiadomiona wiadomością sms, najpóźniej do dnia 23.05


Termin: 25 maja 2018

Godziny: 1600 - 1900

Miejsce: sala wykładowa PCUD ul. Rymanowska 15a


Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie w dniu 23 lutego organizuje kolejne DARMOWE SZKOLENIE dla nauczycieli i pedagogów z województwa podkarpackiego. Rok szkolny 2017/2018 z darmowymi szkoleniami to inicjatywa podjęta przez PCUD Rzeszów pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Doskonalenie nauczycieli odbywa się poprzez różne formy, nie tylko przez studia podyplomowe, a także poprzez szkolenia i warsztaty. Kolejne bezpłatne szkolenie dotyczy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z wadą słuchu. Od teorii do praktyki.


Funkcjonowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej jest trudne, w dodatku jeśli posiada wadę słuchu. To, w jakim stopniu dziecko zaaklimatyzuje się do środowiska szkolnego uzależnione jest od pracy rodziców oraz nauczycieli. Ważne jest to, aby nauczyciel był świadomy różnic rozwojowych i osobowościowych dziecka oraz potrafił zastosować odpowiednie metody pracy z tymi dziećmi. Elastyczne podejście oraz życzliwość nauczyciela jest podstawą wychowania dzieci, również tych z wadą słuchu.

We współczesnej, polskiej szkole wiedza nauczycieli na temat specyficznych potrzeb i trudności uczniów z wadą słuchu w dalszym ciągu nie jest zadowalająca. Celem szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat funkcjonowania ucznia z wadą słuchu w szkole, rozpoznawaniem jego potrzeb, dostosowania metod i form pracy, a także zaprezentowanie wskazówek, jakie działania mogą przynieść efekty i o czym należy pamiętać rozpoczynając pracę z dzieckiem z wadą słuchu, aby rozwijało się jak najlepiej.

Adresaci 

Nauczyciele szkół ogólnodostępnych i specjalnych, osoby pracujące z dziećmi z wadą słuchu

 

Tematyka szkolenia:

  • Podstawowe wiadomości o wadach słuchu, urządzeniach wspomagających słyszenie, odczytywaniu mowy z ust i języka migowego,
  • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zwadami słuchu
  • Trudności szkolne, metody i formy pracy na lekcji
  • Problemy psychologiczno-pedagogiczne nastolatków z wadami słuchu
  • Przygotowywanie zadań dla uczniów, zajęcia rewalidacyjne

Przed wypełnieniem aplikacji, proszę zapoznać się z regulaminem bezpłatnych szkoleń. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na 4 i 5 punkt regulaminu w części SZKOLENIE:

4. Jedna osoba może uczestniczyć w jednym szkoleniu w roku szkolnym. Zgłoszenia na kolejne szkolenia będą przesuwane na listę rezerwową.

5. W kolejnym szkoleniu osoba może zostać zakwalifikowana wyłącznie z listy rezerwowej.

 

 Regulamin bezpłatnych szkoleń w roku szkolnym 2017/2018


img