Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Bezpłatne szkolenie - Wczesne wykrywanie zaburzeń (Spektrum autyzmu, ADHD). Procedura zgłaszania do poradni. Diagnoza funkcjonalna"

Bezpłatne szkolenie - Wczesne wykrywanie zaburzeń (Spektrum autyzmu, ADHD). Procedura zgłaszania do poradni. Diagnoza funkcjonalna"

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE w czerwcu

 

 

Wczesne wykrywanie zaburzeń (Spektrum autyzmu, ADHD).

Procedura zgłaszania do poradni. Diagnoza funkcjonalna

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Każda osoba zakwalifikowana na szkolenie zostanie powiadomiona wiadomością sms, najpóźniej do dnia 14.06.2018


Termin: 15 czerwca 2018 r.

Godziny: 1600 - 1900

Miejsce: sala wykładowa PCUD ul. Rymanowska 15a


Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie w dniu 15 czerwca organizuje kolejne DARMOWE SZKOLENIE dla nauczycieli i pedagogów z województwa podkarpackiego. Rok szkolny 2017/2018 z darmowymi szkoleniami to inicjatywa podjęta przez PCUD Rzeszów pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Doskonalenie nauczycieli odbywa się poprzez różne formy, nie tylko przez studia podyplomowe, a także poprzez szkolenia i warsztaty.


Rolą każdego nauczyciela jest posiadanie umiejętności obserwacji i analizy ucznia. Na tej właśnie podstawie możliwie jest szybkie reagowanie na zmiany osobowościowe i zachoania ucznia, które mogą wymagać specjalistycznej diagnozy i terapii. Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na wczesne wykrywanie zaburzeń ze Spektrum autyzmu i ADHD.

 

Tematyka szkolenia:

  • Spektrum autyzmu
  • ADHD
  • Wczesne wykrywanie zaburzeń i diagnoza funkcjonalna
  • Procedura zgłaszania do poradni.

Przed wypełnieniem aplikacji, proszę zapoznać się z regulaminem bezpłatnych szkoleń. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na 4 i 5 punkt regulaminu w części SZKOLENIE:

4. Jedna osoba może uczestniczyć w jednym szkoleniu w roku szkolnym. Zgłoszenia na kolejne szkolenia będą przesuwane na listę rezerwową.

5. W kolejnym szkoleniu osoba może zostać zakwalifikowana wyłącznie z listy rezerwowej.

 

 Regulamin bezpłatnych szkoleń w roku szkolnym 2017/2018


img