Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

KONFERENCJA: Przemoc w środowisku szkolnym | Relacja

KONFERENCJA: Przemoc w środowisku szkolnym | Relacja

        

 

RELACJA Z KONFERENCJI

 

PRZEMOC W ŚRODOWISKU SZKOLNYM, A ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych 22 lutego 2018 r. zorganizowało konferencję pt.: "Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja". Liczba uczestników (152 osoby) oraz liczba osób zarejestrowanych na liście rezerwowej (78) potwierdza, iż zagadnienie dotyczące przemocy w szkole są ważne dla środowiska nauczycieli.

Konferencja adresowana była przede wszystkim do:

  • Nauczycieli na każdy etapie nauczania,
  • Pedagogów szkolnych,
  • Psychologów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • Nauczycieli i pedagogów zainteresowanych tematyką przemocy.

Przemoc w szkole nie jest problemem nowym i mimo, iż jest zjawiskiem w wysokim stopniu niepożądanym, zaburzającym relacje między uczniami i nauczycielami, a także zaburzającym proces edukacji i wychowania wciąż przybiera nowe formy, wymagające od pedagogów adaptacji do nowych wyzwań prewencyjnych. Wraz z postępującą deuniformizacją środowiska szkolnego i zwiększającą się różnorodnością pomiędzy uczniami pojawiają się całkiem nowe wyzwania związane z zapobieganiem przemocy w relacjach rówieśniczych.

W trakcie konferencji zwrócono uwagę na te zjawiska, a w szczególności na to, jak brak zrozumienia dla inności, różnorodności może prowadzić do dyskryminacji, bullyingu, mobbyingu, cyberprzemocy oraz przemocy jawnej wobec uczniów, którzy pochodzą z innych środowisk kulturowych, różnią się rasą lub pochodzeniem etnicznym, czy są cudzoziemcami. Podczas wystąpień przedstawiono w jaki sposób przekazując rzetelną wiedzę i ucząc dzieci tolerancji możemy zbudować szkołę przyjazną, zintegrowaną i wolną od przemocy.

Konferencja była wstępem do zaproponowania uczestnikom warsztatów, które pokażą im w sposób praktyczny, w odniesieniu do realnych przykładów i doświadczeń jak zarządzać sferą różnorodności i jak budować w oparciu o akceptację dla inności zintegrowane i kompetentne środowisko dla rozwoju młodych ludzi.


Materiały pokonferencyjne

​ Cyberprzemoc i jej najpowszechniejsze formy wśród dzieci i młodzieży szkolnej – dr Ewa Sowa-Behtane, Akademia Ignatianum

 Komunikacja „ja” jako czynnik moderujący wzorce komunikacyjne w relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń a kompetencja międzykulturowa – Urszula Legawiec, Fundacja im. Mikołaja Reja

 Zapobieganie przemocy i dyskryminacji w szkole – aspekty prawne – dr Adam Bulandra, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Zarządzanie  różnorodnością w edukacji szkolnej – praktyczne rozwiązania i nowe metody – dr Jakub Kościółek, Uniwersytet Jagielloński


 

img