Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część I

Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część I

4 komentarze on "Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część I"

 • a

  My pracujemy w jednej z pod-rzeszowskich szkół podstawowych. Niestety większość rodziców pracuje w Rzeszowie lub strefie na Jasionce i codziennie jak najszybciej pozbywają się swoich dzieci. Kontakt z nimi jest utrudniony i odbierany na zasadzie: "co ona ode mnie chce...". W naszej ocenie obecni rodzice nie chcą uczestniczyć w procesie edukacji swoich dzieci. A przecież niezależnie od jakość szkoły, brak wsparcia i zaangażowania rodziców może przyczynić się do niewłaściwej edukacji już na poziomie edukacji zintegrowanej, czyli wczesnoszkolnej.

 • a

  Ja mam dobry kontakt z rodzicami, ale musiałam sama o to zadbać. Wysyłanie pozytywnych sms o ich dzieciach. Krótkie ale rzeczowe rozmowy podczas odbierania dzieci przynoszą rezultat. Ważne jest to, aby być elastycznym zwłaszcza dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

 • a

  Akurat kończyłam Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD. Miałam tam ciekawe zajęcia z jedną z pań (nie pamiętam nazwiska). Przekazała nam kilka dobrych metod, jak nawiązać współpracę z rodzicami oraz prowadzić proces ewaluacji osiągnięć ucznia. Przecież rodzić jest bardzo ważny w procesie edukacji i wychowania dziecka.
  P.S pozdrowienia dla pracowników PCUD. Za niedługo spotkamy się na kolejnych studiach ;-)

 • a

  Też kończyłam zintegrowaną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Dużo się nauczyłam na studiach, fakt wykładowcy są różni, ale większość w PCUD mają bardzo dużo wiedzy, którą się chętnie dzielą ze słuchaczami. W edukacji przedszkolnej jest z tym różnie... rodzice są różni bo różne są dzieci. Wszystko zależy od procesu adaptacji. Z tego też powodu podjęłam się kolejnych studiów dotyczących spektrum autyzmu. Jestem zadowolona z PCUD i profesjonalnej obsługi i przystępności Pani Madzi i Pana Piotra.

Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część I

 


Jakiego nauczyciela potrzebuje sześcioletni uczeń, czego spodziewają się po nim rodzice i co zrobić, by sprostać tym wyzwaniom?

Jako nauczyciel sześciolatków powinieneś wykazać się doskonałą znajomością podstaw psychologii i pedagogiki w zakresie rozwoju najmłodszych uczniów, a także podstaw programowych realizowanych przez przedszkola. To pozwoli Ci na dostrzeganie istotnych niuansów w zróżnicowanych interpretacjach terminu dojrzałości szkolnej jako procesu postępującego w zależności od aktualnych kwalifikacji i potencjału dziecka. Rozumianego zarówno jako kwalifikacje już opanowane, jak i kształtujące się w okresie późniejszym — dojrzewania.

Mając tę wiedzę, będziesz mógł opracować i na bieżąco usprawniać strategię pracy z sześciolatkiem mającą na względzie: bieżące kompetencje dziecka, jego dotychczasowe doświadczenia edukacyjne, dynamiczny rozwój uzdolnień (m.in.: muzycznych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, czy konstrukcyjnych), aktywność poznawczą i wrażliwości na oddziaływanie edukacyjne czy gotowość opiekuńczo-wychowawczą szkoły.


Co należy do Twoich obowiązków jako osoby odpowiedzialnej za nauczanie sześciolatka?

Zadania nauczycieli – wychowawców klas I, do których uczęszczają najmłodsi uczniowie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji  i Sportu z 7 stycznia 2003 roku, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 11, poz. 114):

 

 • wobec dziecka: obserwacja zachowań z perspektywy środowiska i wynikających z bytu rodziny (m.in.: sposób spędzania wolnego czasu, nawiązywania relacji z rówieśnikami), rozpoznawanie potrzeb i reagowanie na nie poprzez działania pedagogiczne wdrażane we współpracy ze specjalistami (psychologiami), rozpoznawanie źródeł niepowodzeń szkolnych (trudności adaptacyjnych, zaburzeń komunikacji językowej itp.), wspieranie ucznia wybitnie uzdolnionego;
 • wobec rodziców: pomoc pedagogiczno-psychologiczna i wsparcie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz dydaktycznych, wspólne dokonywanie ewaluacji postępów dziecka;
 • wobec szkoły: podejmowanie i realizacja działań wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego, tzn. zadań przewidzianych w podstawie programowej.

Jak zacząć pracę z sześcioletnim uczniem?

By zapewnić małemu uczniowi (oraz samemu sobie jak jego wychowawcy) możliwie najlepszy start, już od pierwszych dni roku szkolnego uważnie obserwuj go pod kątem rozwoju: fizycznego, poznawczego, społecznego, emocjonalnego, a także funkcji istotnych z punktu wymagań szkolnych (m.in.: pamięć, koncentracja, tempo pracy). Twoje zaangażowanie przekuje się w lepszą organizację pracy z małym dzieckiem, przede wszystkim w kontekście zróżnicowanej gotowości do podjęcia nauki szkolnej w porównaniu do pozostałych uczniów (dynamiki rozwoju, stopnia opanowania wiedzy, umiejętności).

W ten sposób szybko zorientujesz się w mocnych i nieco słabszych stronach dziecka, a także trafnie zdefiniujesz problemy, z jakimi się boryka. Będziesz wiedział, jakie formy wsparcia podjąć, by uwolnić potencjał drzemiący w uczniu; w sprzyjających warunkach możesz rozszerzyć standardowy program dydaktyczny o dodatkowe treści edukacyjne adekwatne do możliwości psychofizycznych dziecka. Celem takiego działania jest zindywidualizowanie pomocy dziecku w rozwoju, przy jednoczesnym realizowaniu ogólnych założeń wynikających z programu nauczania.


Sześciolatek, który po raz pierwszy przekracza szkolne progi, wymaga kompleksowego wsparcia swojego wychowawcy zarówno dydaktycznego, jak i pedagogiczno-psychologicznego. Łącząc doświadczenie i wiedzę metodyczną, umiejętności diagnostyczne oraz zdolności organizacyjne, stworzysz mu dogodne warunki do wzmocnienia posiadanych umiejętności i rozwoju nowych, których dynamika będzie stymulowana w dalszych latach kształcenia.

 

Więcej praktycznych wskazówek dotyczących nauczania sześciolatka w I klasie odnajdziesz w artykule uzupełniającym: Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część II

img