Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część II

Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część II

2 komentarze on "Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część II"

 • a

  Ważne jest to, aby Dyrektor wspierał nauczycieli. Jak zostałem dyrektorem szkoły podstawowej to zajęło mi trochę czasu, aby usprawnić komunikację na linii szkoła-nauczyciel-rodzic. Myślę, że ważne jest podejście dyrektora, musi on wychodzić do rodziców pokazywać, że przecież też jest pracownikiem szkoły, który ma obowiązek rozwiązywać problemy.

 • a

  Panie Jarosławie, poruszył Pan bardzo ważną kwestię. Zaangażowanie dyrektora w relacje z rodzicami czasami zostawia wiele do życzenia. Nie wiem dlaczego, ale często tak jest, że jak nauczyciel zostaje Dyrektorem, to nagle przestaje być nauczycielem. Czasem brakuje takiego ludzkiego podejścia do pewnych kwestii zwłaszcza jest to odczuwalne w kwestiach edukacji wczesnoszkolnej.
  O ile dyrektorom coraz rzadziej można zarzucić umiejętności menadżerskich, czy właściwego zarządzania oświatą, to jednak często zapominają o byciu nauczycielem.

Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część II


Dlaczego informacja o gotowości szkolnej jest bardzo ważna.

Niezbędną wiedzę zarówno o możliwościach, unikalnych potrzebach rozwojowych, jak i osiągnięciach sześciolatka, który lada chwila rozpocznie naukę w I klasie możesz uzyskać ze specjalnej informacji o gotowości szkolnej. Wydawana jest w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego kolejny, w którym dziecko rozpocznie naukę, z  przedszkola, punktu przedszkolnego lub nauczyciela oddziału przedszkolnego. Odnajdziesz w niej szczegółowy opis potencjału dziecka z uwzględnieniem:

 

 • indywidualnych potrzeb rozwojowych (predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, osiągnięć),
 • umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej,
 • umiejętności matematycznych i przygotowania do nauki pisania oraz czytania,
 • sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • samodzielności.

Znajomość powyższych uwarunkowań znacznie ułatwi zaplanowanie w sposób przemyślany procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwijanie zdolności, niwelowanie słabszych stron oraz szeroko rozumianego wsparcia dziecka. Pamiętaj, że na przyjęcie sześciolatków do I klasy należy przygotować się odpowiednio wcześnie. Niezwykle ważne jest nawiązanie dobrych relacji i współpracy z rodzicami, co możesz osiągnąć, organizując np. spotkanie integracyjne, czy piknik na terenie szkoły. To rozwiązanie przyniesie obopólne korzyści – Ty lepiej poznasz podopiecznego, natomiast rodzice wychowawcę swojej pociechy.

 


Dlaczego praca z uczniem nie jest tak efektywna, jak zakładałeś?

Standardy organizacyjno-metodyczne w pracy z sześciolatkami w klasie I wynikają z założeń podstawy programowej, która zakłada nieprzerwaną ciągłość procesu edukacji. Rozpoczęty jeszcze w przedszkolu, naturalnie kontynuowany jest już w szkole – wiedza i umiejętności przyswojone w I klasie, w kolejnych będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane. Niemniej jednak jako nauczyciel, powinieneś być świadomy sytuacji, kiedy będziesz musiał zmierzyć się z czynnikami negatywnie wpływającymi na efektywność nauczania, a tym samym osiągnięcia ucznia w toku nauki. Najważniejsze z nich to między innymi:

 

 • stan zdrowia dziecka uniemożliwiający płynne przyswajanie wiedzy wraz z rówieśnikami (częsta absencja na zajęciach): podatność na choroby, wpływ leków na funkcjonowanie,
 • motywacja do pracy i zaangażowanie,
 • tempo rozwoju (wolniejsze lub nieprawidłowe dojrzewanie niektórych funkcji istotnych z punktu widzenia procesu uczenia się (m.in.: słuchowo-językowych, motorycznych, a także koncentracja, kontrolowanie emocji, umiejętność planowania),
 • brak wsparcia rodziców lub stawianie przez nich dziecku nadmiernie wysokich oczekiwań.

Ty wspierasz dziecko i rodziców, szkoła — Ciebie

Jako nauczyciel masz prawo oczekiwać i otrzymywać aktywną pomoc, która pozwoli na zapewnienie uczniom opieki pedagogiczno-psychologicznej na najwyższym poziomie, a także sprawną realizację zróżnicowanych zadań przewidzianych w szkolnej podstawie programowej. Mowa o:

 

 • działań ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności wychowawczych grona pedagogicznego,
 • działaniach ukierunkowanych na dopasowanie wymagań edukacyjnych do unikalnych potrzeb zarazem edukacyjnych i psychofizycznych ucznia,
 • działaniach wychowawczych i profilaktycznych,
 • działań wyrównujących szanse edukacyjne ucznia na tle rówieśników,
 • działaniach ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 


Jako wychowawca klasy I, do której uczęszczają sześciolatki, jesteś zarazem wrażliwym opiekunem, uważnym obserwatorem i inspirującym nauczycielem. Kierując się empatią, ale mając na względzie indywidualne predyspozycje i potrzeby ucznia, a także odgórne wymagania dydaktyczne, sprawnie wypracujesz zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami korzystny scenariusz współpracy, której celem jest kompleksowe wspieranie dziecka w rozwoju intelektualnym.

 

img