Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Szkolenie | Awans zawodowy nauczyciela

Szkolenie | Awans zawodowy nauczyciela

 

Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

29 marca 2019 r. godz. 16.00

Decyduje kolejność zgłoszeń


Data szkolenia: 29 marca 2019

Miejsce szkolenia: PCUD ul. Rymanowska 15a

Cena: 100 zł

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowińska-Zgurska


PCUD w dniu 29 marca organizuje SZKOLENIE dla nauczycieli i pedagogów z województwa podkarpackiego. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wpisane jest w statut PCUD, dlatego też form szkoleniowych, a także konferencji jest jednym z istotny zadań. Doskonalenie nauczycieli odbywa się poprzez różne formy, nie tylko przez studia podyplomowe, a także poprzez szkolenia i warsztaty.


Cel szkolenia:

 • Wyjaśnienie zagadnień dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 • Pokazanie modelu tworzenia programów awansu zawodowego nauczycieli
 • Opracowanie i analiza dostępnych programów awansu zawodowego nauczycieli​​

 

Tematyka szkolenia:

 • Nowe przepisy prawa regulujące procedurę awansu zawodowego.
 • Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 • Rozpoczęcie stażu i czas jego trwania.
 • Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego.
 • Nowe zadania opiekuna stażu.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego wg nowych przepisów prawa.
 • Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
 • Ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego.
 • Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna.
 • Przepisy przejściowe.

Prowadząca:

mgr Małgorzata Nowińska-Zgurska - Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Rzeszowie, Oddział Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty Rzeszowie.


img