Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

SZKOLENIE | Awans zawodowy nauczyciela

SZKOLENIE | Awans zawodowy nauczyciela

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

krok po kroku

decyduje kolejność zgłoszeń

 


Data szkolenia: 19 września 2019

Miejsce szkolenia: PCUD ul. Rymanowska 15a

Cena: 100 zł

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowińska-Zgurska


PCUD w dniu 19 września organizuje SZKOLENIE dla nauczycieli i pedagogów z województwa podkarpackiego. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wpisane jest w statut PCUD, dlatego też form szkoleniowych, a także konferencji jest jednym z istotny zadań. Doskonalenie nauczycieli odbywa się poprzez różne formy, nie tylko przez studia podyplomowe, a także poprzez szkolenia i warsztaty.


Cel szkolenia:

 • Wyjaśnienie zagadnień dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 • Pokazanie modelu tworzenia programów awansu zawodowego nauczycieli
 • Opracowanie i analiza dostępnych programów awansu zawodowego nauczycieli​​

 

Tematyka szkolenia:

 • Przepisy prawa regulujące procedurę awansu zawodowego.
 • Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 • Rozpoczęcie stażu i czas jego trwania.
 • Zadania opiekuna stażu.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
 • Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.  
 • Dokumentacja dołączana do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego.
 • Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna.


Prowadząca:

mgr Małgorzata Nowińska-Zgurska - Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Rzeszowie, Oddział Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty Rzeszowie.


img