Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Szkolenie "OPTODYSLEKSJA"

Szkolenie "OPTODYSLEKSJA"

 

 

 

SZKOLENIE

 

"OPTODYSLEKSJA"

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

 


Termin: 2 czerwca 2017

Godziny: 1600 - 1900

Miejsce: sala wykładowa PCUD ul. Rymanowska 15a

Cena: 300 zł (w cenie szkolenia wliczona jest książka, którą otrzymuje każdy uczestnik)

Prowadzący: mgr Barbara Pakuła (zapraszamy na blog: http://barbarapakula.pl/​)

 


Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 organizuje wiele form doskonalenia nauczycieli. Dotychczas zorganizowaliśmy kilka konfrencji, kilkanaście darmowych szkoleń oraz kilka wartościowych szkoleń kwalifikacyjnych. Kolejnym krokiem w budowaniu stałej współpracy między środowiskiem pedagogicznym a PCUD jest szkolenie z OPTODYSLEKSJI.  

 


 
Optodysleksja jest bardzo podstępnym zaburzeniem. Wiele dzieci, które ma problem z nauką czytania i pisania zbyt późno trafia na terapię widzenia lub co gorsza w ogóle nie miało badania wzroku. Na co zwrócić uwagę by uniknąć dużych zaległości w nauce? Optodysleksja to termin, który jest znany coraz szerszemu gronu rodziców. Podobnie jak dysleksja jest to zespół specyficznych trudności w nauce pisania i czytania wynikających z zaburzeń widzenia, takich jak nieprawidłowa akomodacja i zaburzone widzenie obuoczne (np. nieprawidłowa konwergencja) oraz nieprawidłowo lub w ogóle niekorygowane wady wzroku.

Optodysleksja – objawy

Pisanie:

 • Trudności z pisaniem „w linijkach”;

 • Trudności w przepisywaniu i w pisaniu ze słuchu;

 • Opuszczanie liter lub ich drobnych elementów, końcówek i części wyrazów;

 • Dużo błędów ortograficznych – słaba pamięć wzrokowa;

 • Brzydka grafika pisma;

 • Wolne tempo pisania;

 • Złe rozmieszczenie przestrzenne prac, liter;

 

Czytanie:

 • Wolne, „wymęczone” czytanie;

 • Zamienianie i opuszczanie liter, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów – słaba pamięć wzrokowa

 • Zgadywanie wyrazów;

 • Opuszczanie linii lub odczytywanie tej samej ponownie;

 • Niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego;

 • Trudność w interpretacji tekstu- dziecko skupia się na odczytaniu, nie rozumie sensu tekstu

 

Gdy dziecko jest młodsze może bardzo niechętnie kolorować, wyjeżdżać za linie i nie trzymać się linii podczas rysowania „ślaczków”. Nie jest zainteresowane literami, czytaniem. Spore trudności przysparza gra „Pamięć” („Memory”), nawlekanie korali czy każdego rodzaju przeplatanki.


 

 

 

 
img