Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Współpraca ze Staropolską Szkołą Wyższą

Współpraca ze Staropolską Szkołą Wyższą


       

 

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

 

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach


 

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych podjęło współpracę z kolejną uczelnią wyższą w ramach organizacji studiów podyplomowych. We wrześniu zostało podpisane porozumienie ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach.

 

Staropolska Szkoła Wyższa została utworzona w 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej DSW-3-0145-33/Eko/2001. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 199 i posiada osobowość prawną. W pierwszym roku funkcjonowania, na Uczelni kształciło się 111 studentów. Z każdym rokiem, liczba studentów wzrasta i aktualnie na wszystkich 7 wydziałach osiąga liczbę 3052.

 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prowadzi zarówno 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie), 3,5 letnie studia inżynierskie, 2-letnie studia II-go stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe,  kursy i szkolenia. Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne). Obecnie StSW, w ramach niezależnego rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, zyskała miano najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej w regionie.

 

Staropolska Szkoła Wyższa jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, który obecnie posiada 5 wydziałów krajowych (Kielce, Warszawa, Żyrardów, Myślenice i Bochnia) i 2 zagraniczne (Łuck, Ukraina oraz Dublin, Irlandia). Staropolska Szkoła Wyższa to uczelnia o międzynarodowym charakterze, która kładzie nacisk na kształcenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne.  

 

Staropolska Szkoła Wyższa aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami samorządowymi. Naszym priorytetem jest opracowywanie programów studiów adekwatnych do wymagań lokalnego i globalnego rynku pracy. Kształcenie praktyczne realizowane jest między innymi poprzez zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Kształcenie to pozwala na weryfikację zdobytej wcześniej wiedzy, rozwija umiejętności zawodowe, a także uczy zastosowania wiedzy i umiejętności w praktyce. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia opracowano Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych przy współpracy z Staropolską Szkołą Wyższą będzie realizować studia podyplomowe przedmiotowe w zakresie:

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KIERUNKACH WKRÓTCE

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

TECHNIKA


 


 


 


PRZYRODA


GEOGRAFIA


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


 


 


 


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE


BIOLOGIA


BIBLIOTEKOZNAWSTWO


 


 


 

img