Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Kursy dokształcające

1. Język migowy 

   Czas trwania: 67 godzin.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 

  • nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli szkół i placówek oświatowych,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 


 

2. Autyzm dziecięcy. Techniki wspomagające edukację oraz funkcjonowanie dziecka autystycznego oraz dziecka z zespołem Aspergera

   Czas trwania: 37 godzin.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 

  • nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli,​ szkół i placówek oświatowych,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Uzupełnia wiedzę w zakresie zaburzeń rozwojowych dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ASDPo zaliczeniu kursu każdy uczestnik otrzymujeświadectwo ukończenia kursu dokształcającego w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera).

 


 

3. Wspieranie zdolności dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

   Czas trwania: 43 godzin.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 

  • nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli,szkół i placówek oświatowych,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Uzupełnia wiedzę w zakresie rozpoznawania i wspomagania zdolności u dzieci w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Po zaliczeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego w zakresie wspierania zdolności u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 


 

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( do 8 roku życia)

   Czas trwania: 46 godzin.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 

  • nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli,​ szkół i placówek oświatowych,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Uzupełnia wiedzę w zakresie rozwoju psychomotorycznego dzieci do 8 roku życia, a także wzbogaca wiedzę dotyczącą elementarnych dysfuncji w linearnym rozwoju dziecka. Ponadto przygotowuje do pracy z dzieckiem nabywającym umiejętności czytania i pisania, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na profilaktykę dysleksji. Po zaliczeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do lat 8.