Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Panel Słuchacza

Historia z WOS

Edycja I

Neurologopedia

Edycja I

Kurs język angielskiego

Edycja I

Pedagogika II stopnia

Edycja I

Technika

Edycja I

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Edycja I
Edycja II

Integracja sensoryczna

Edycja I
Edycja II
Edycja III
Edycja IV

Chemia

Edycja I
Edycja II

Matematyka

Edycja I
Edycja II

Wychowanie do życia w rodzinie

Edycja I

Edukacja dla bezpieczeństwa

EDYCJA I

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edycja I
Edycja II
Edycja III

Przygotowanie pedagogiczne

Edycja III
Edycja IV
Edycja V

Logopedia

Edycja II
Edycja III
Edycja IV

Tyflopedagogika

Edycja II
Edycja III

Surdopedagogika

Edycja II
Edycja III

Zarządzanie oświatą - menadżer w oświacie

Edycja II
Edycja III
Edycja IV

Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Edycja IV

Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edycja VIII
Edycja IX
Edycja X

Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja

Edycja IX
Edycja X
Edycja XI
Edycja XII
Edycja XIII

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Edycja I
Edycja II
Edycja III

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edycja III
Edycja IV

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edycja IX
Edycja X
Edycja XI
Edycja XII