Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Panel Słuchacza

Integracja sensoryczna

Edycja I

Chemia

Edycja I

Matematyka

Edycja I

Wychowanie do życia w rodzinie

Edycja I

Edukacja dla bezpieczeństwa

EDYCJA I

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edycja I

Przygotowanie pedagogiczne

Edycja I
Edycja II
Edycja III

Logopedia

Edycja I
Edycja II

Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edycja VI
EdycjaVII
Edycja VIII

Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja

Edycja V
Edycja VI
Edycja VII
Edycja VIII
Edycja IX
Edycja X

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Edycja I
Edycja II

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edycja II
Edycja III

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edycja VII
Edycja VIII
Edycja IX