Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Panel Słuchacza

Pedagogika II stopnia

Edycja I

Technika

Edycja I

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Edycja I

Integracja sensoryczna

Edycja I

Chemia

Edycja I

Matematyka

Edycja I

Wychowanie do życia w rodzinie

Edycja I

Edukacja dla bezpieczeństwa

EDYCJA I

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edycja I
Edycja II

Przygotowanie pedagogiczne

Edycja I
Edycja II
Edycja III

Logopedia

Edycja I
Edycja II

Tyflopedagogika

Edycja II

Surdopedagogika

Edycja II

Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Edycja IV

Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edycja VI
EdycjaVII
Edycja VIII

Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja

Edycja V
Edycja VI
Edycja VII
Edycja VIII
Edycja IX
Edycja X

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Edycja I
Edycja II

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edycja II
Edycja III

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edycja VII
Edycja VIII
Edycja IX