Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Panel Słuchacza

Oligofrenopedagogika - uzupełniające

EDYCJA II

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edycja I

Przygotowanie pedagogiczne

Edycja I
Edycja II

Logopedia

Edycja I
Edycja II

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Edycja I

Tyflopedagogika

Edycja I

Surdopedagogika

Edycja I

Zarządzanie oświatą - menadżer w oświacie

Edycja II

Arteterapia z choreoterapią i muzykoterapią

Edycja I

Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Edycja II
Edycja III

Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edycja IV
Edycja V
Edycja VI
EdycjaVII

Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja

Edycja IV
Edycja V
Edycja VI
Edycja VII

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Edycja I

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edycja I
Edycja II

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edycja VI
Edycja VII
Edycja VIII