Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Praktyki

 

Praktyki na poszczególnych studiach podyplomowych są integralną częścią procesu kształcenia. Każdy słuchacz podlega obowiązkowi zaliczenia praktyki w odpowiedniej ilości godzin. Zasady ich realizacji określone zostały poniżej:

 

Praktyka powinna odbywać się w trakcie trwania semestrów, ale nie może kolidować z udziałem w zajęciach dydaktycznychNa podstawie specjalnego wniosku słuchacz moze starać się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyk zawodowych.

 


 

KOSZTY DOTYCZĄCE REALIZOWANEJ PRAKTYKI:

 

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych wobec zakładu pracy, opiekuna oraz słuchacza w związku z praktyką. Ewentualne dodatkowe koszty związane z jej realizacją (np. koszty badań lekarskich wymaganych przez pracodawcę, koszty dojazdu) ponosi słuchacz.

 


 

OPIEKUN PRAKTYKI:

 

W placówkach, gdzie realizowana jest praktyka, słuchacz podlega opiekunowi praktyk, który na zakończenie wystawia opinię o słuchaczu. Opiekunem praktyk, może zostać osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Po zakończeniu praktyk Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych zobowiązuje się do wystawienia dokumentu dla opiekuna praktyk w formie podziękowania za jego wkład pracy oraz zaangażowanie w przekazywanie specjalistycznej wiedzy.­

 


 

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK:

 

Student może samodzielnie wybrać placówkę, w której będzie chciał realizować praktykę. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych poprzez podpisanie umów o współpracę z wieloma plaćówkami daje możliwość odbycia jej własnie w tych placówkach.

 

  

DOKUMENTY: 

 

Dokumenty słuchacz otrzymuje w pakiecie startowym lub ma możliwosć pobrania ich w panelu słuchacza. Znajdą tam również Państwo program praktyk oraz wskazówki jak wypełniać poszczególne dokumenty.