Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


Rozpoczęcie: LUTY/MARZEC 2019

Cena: 2500 

Czas trwania: 350 godzin ( w tym 120 godzin praktyk), III semestry ( realizacja w 10 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Przygotowują do wykonywania zawodu starszego inspektora BHP. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w porozumieniu z uczelnią wyższą realizuje ten kierunek zgodnie ustawą o szkolnictwie wyższym. Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem środowiska pracy, ergonomią, oceną ryzyka zawodowego, a także metodyką szkoleń z zakresu BHP. Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do funkcjonowania w służbach BHP. Program studiów uprawnia do tytułowania się starszym inspektorem BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Nr 246, poz. 2468). 

 

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, która w praktyczny sposób przekaże cenną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 50% zajęć realizowanych jest w systemie praktycznym, umożliwiającym rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z BHP w różnych przedsiębiorstwach.


ODBIORCY:

 

Adresatami są absolwenci studiów wyższych, którzy chcialiby pracować w słuzbach BHP jako starszy inspektor


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe przygotowuja słuchaczy do pełnienia roli inspektora BHP w przedsiębiorstwach. 


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk z zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

STUDIA PODYPLOMOWE: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Program studiów zawiera między innymi:

 • Prawo pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Psychologia i socjologia pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Procedura powypadkowa
 • Audyty BHP
 • ​Metodyka szkoleń BHP
 • Funkcjonowanie służb BHP
 • Zarządzenie BHP w mikro i małych przedsiebiorstwach
 • ​Czynniki szkodliwe w miejscu pracy

Program studiów zawiera 120 godzin praktyk. PCUD umożliwia realizację praktyk w:

 • Placówkach oświatowych
 • Gabinetach stomatologicznych
 • Terminalach logistycznych
 • Biurowcach

Absolwent studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • przedsiębiorstwach jako starszy inspektor BHP

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i higiena pracy realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje do pracy w służbach BHP​

 

​Dodatkowo absolwenci otrzymują:

 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla inspektorów służb BHP
 • ​Szkolenie na auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg PN-18001 i OHSAS 18001
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników pełniących służbę BHP (wg rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP)
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
 • Roczne wsparcie zespołu doradców PCUD z zakresu BHP
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)

             - ​zdjęcie

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.