Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE


Rozpoczęcie: LUTY/MARZEC 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: II semestry


STUDIA PODYPLOMOWE: DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE

Studia Podyplomowe – specjalność Doradztwo zawodowe w szkole przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby powadzić w placówkach oświatowych zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów. Przygotowanie merytoryczne związane jest z kształceniem niezbędnym do realizacji treści programowych zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie. Treści programowe zawierają między innymi:

 • Struktura doradztwa zawodowego w Polsce
 • Komunikacja i zarządzanie personelem
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Metodologia badań w doradztwie zawodowym
 • Klasyfikacja zawodów w Polsce
 • Doradztwo zawodowe dla osób wchodzących na rynek pracy

 

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów podyplomowych są osoby nauczyciele, pedagodzy i absolwenci studiów humanistycznych legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do pracy w charakterze doradcy zawodowego. W roku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań określonych w prawie.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
 • realizacja pratyki przedmiotowej:
 • obronienie pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE

Absolwent studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w Szkole podstawowej
 • ​Liceum i technikum
 • w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach branżowych

 


UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe w szkole realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Doradztwo zawodowe w szkole" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.