Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: ETYKA


Rozpoczęcie: LUTY/MARZEC 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: III semestry (12 miesięcy


STUDIA PODYPLOMOWE: ETYKA

Studia podyplomowe – specjalność Etyka przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu: Etyka. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu etyki. Treści programowe zawierają między innymi:

 • Etyka i filozofia
 • Postępowanie wobec innych ludzi
 • Kształtowanie postaw i wartości
 • Komunikacja interpersonalna
 • Elementy kultury i kulturoznawstwa
 • Postępowanie wobec przyrody

 

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów podyplomowych są osoby nauczyciele, pedagodzy ,psycholodzy legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu etyka. W roku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
 • realizacja pratyki przedmiotowej:
 • obronienie pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: ETYKA

Absolwent studiów podyplomowych: Etyka uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej
 • klasach 4-8 i 1-3 gimnazjum
 • w szkołach ponadgimnazjalnych

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Etyka realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Etyka" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)

             - ​zdjęcie

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.