Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: GIMNASTYKA, RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM


Rozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3900 

Czas trwania:  Czas trwania: 404 godzin ( w tym 120 godzin praktyk), III semestry realizowane w 12 miesięcy


STUDIA PODYPLOMOWE GIMNASTYKA, RYTMIK I TANIEC w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

przygotowują merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z zakresie gimnastyki, rytmiki i tańca w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III). Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć ruchowych. W ramach studiów podyplomowych „Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych nasi słuchacze wszystkie zajęcia ruchowe będą realizować w Clubie Fitness Calypso. Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli do wyłącznej dyspozycji profesjonalnie wyposażone sale wraz z niezbędnymi pomieszczeniami.​

 


ODBIORCY:

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej lub innych osób prowadzących lub zamierzające prowadzić zajęcia z zakresu gimnastyki, rytmiki i tańca.

 


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

 


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

STUDIA PODYPLOMOWE: GIMNASTYKA, RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Program obejmuje 284 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy antropomotoryki
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
 • Zabawy i gry z piłką
 • Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej
 • Muzyka i rytmika
 • Taniec – rodzaje i  metodyka
 • Relaksacja
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Edukacja zdrowotna
 • Praktyka (realizowana w przedszkolach lub szkołach podstawowych w klasach 1-3)

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 30 godzin praktyk – I semestr
 • 40 godzin praktyk – II semestr
 • 50 godzin praktyk – III semestr ( praktyki samodzielne)

 


Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: „Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do realizacji zajęć z gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej i tańca w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: „Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

 


 

SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: