Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: GIMNASTYKA, RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM


Rozpoczęcie: WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017 r.

Cena: 4000 

Czas trwania:  Czas trwania: 404 godzin ( w tym 120 godzin praktyk), III semestry


STUDIA PODYPLOMOWE GIMNASTYKKA, RYTMIK I TANIEC w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

przygotowują merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z zakresie gimnastyki, rytmiki i tańca w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III). Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć ruchowych. W ramach studiów podyplomowych „Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych nasi słuchacze wszystkie zajęcia ruchowe będą realizować w Clubie Fitness Calypso. Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli do wyłącznej dyspozycji profesjonalnie wyposażone sale wraz z niezbędnymi pomieszczeniami.​

 


ODBIORCY:

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej lub innych osób prowadzących lub zamierzające prowadzić zajęcia z zakresu gimnastyki, rytmiki i tańca.

 


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

 


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE: GIMNASTYKA, RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Program obejmuje 284 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy antropomotoryki
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
 • Zabawy i gry z piłką
 • Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej
 • Muzyka i rytmika
 • Taniec – rodzaje i  metodyka
 • Relaksacja
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Edukacja zdrowotna
 • Praktyka (realizowana w przedszkolach lub szkołach podstawowych w klasach 1-3)

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 30 godzin praktyk – I semestr
 • 40 godzin praktyk – II semestr
 • 50 godzin praktyk – III semestr ( praktyki samodzielne)

 


Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: „Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do realizacji zajęć z gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej i tańca w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: „Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

 


 

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia.

 

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych „Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”  m.in.:


 

dr Ewa Polak - Doktor nauk o kulturze fizycznej, trener II klasy w akrobatyce sportowej oraz skokach na trampolinie, sędzie Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej - skoki na trampolinie, mistrz zarządzania sportem, animator czasu wolnego. Na co dzień starszy wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletni praktyk i dydaktyk w zakresie wychowania fizycznego. Autorka licznych prac naukowych związanych z wychowaniem fizycznym. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów m. in.: krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć, wykorzystanie EMG w badaniach naukowych, praktyczne aspekty wykorzystania fali uderzeniowej w fizjoterapiiprzesiewowe metody analizy chodu. Od pomiarów do analizy najważniejszych parametrów.


 

dr Irena Momola - Doktor nauk o kulturze fizycznej, instruktor pływania, instruktor narciarstwa zjazdowego, instruktor koszykówki, instruktor odnowy biologicznej, specjalista w zakresie pływania korekcyjnego, specjalista w zakresie diagnozowania zabiurzeń narządu ruchu, masaż klasyczny, masaż leczniczy. Na co dzień starszy wykładowca na Wydziałe Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletni praktyk i dydaktyk w zakresie gimnastyki i gimnastyki korekcyjnej. Zainteresowania badwcze w tematytce: sprawności fizycznej oraz drowia w grupach pełnosprawnych i dyspanseryjnych.


 

dr Miłosz Szczudło - Doktor nauk o kulturze fizycznej. Na co dzień zastępca dyrektora ds. dydatkyki i programoów Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł: trenera II klasy pływania, ratonika WOPR, opiekuna i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, patent sternika motorowodnego, operatora ścianki wspinaczkowej oraz uprawnienia instruktorskie w zakrtesie kajakarstwa, kulturystyki i windsurfingu. Prowadzi zajęcia z: fizjologii, teorii sportu, organizacji i prawa w oświacie, metodyki i dydaktyki zajęć ruchowych, wychowania fizycznego oraz sekcji sportowych: kajakarstwa i kulturystyki.


 

mgr Maria Gubernat - Magister AWF Wrocław. Ukończyła kierunek trenerski jako trener II kl. piłki ręcznej Jako piłkarka ręczna zdobywała najwyższe tytuły- MP, wice-MP, Puchar Polski itd. Wiele grała w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczęłam pracę w szkole. Obecnie współprace z Uniwersytetem Rzeszowskim  prowadząc zajęcia dla studentów WF z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompesacyjnej. W jednym z rzeszowskich MDK stworzyła sekcję gimnastyki korekcyjnej, w której prowadzi zajęcia z gimnastki korekcyjnej dla dzieci. ​


 

 

 

 

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: