Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: NEUROLOGOPEDIA OGÓLNA I DZIECIĘCARozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 4000 zł

Czas trwania: 406 godzin (w tym 120 godzin praktyk), II semestry 


STUDIA PODYPLOMOWE NEUROLOGOPEDIA

ogólna i dziecięca to specjalizacja logopedii, która zajmuje się diagnozą oraz terapią różnych zaburzeń komunikacyjnych, które spowodowane są uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopedia ogólna i dziecięca zajmuje się terapią mowy oraz terapią karmienia i zaburzeniami jedzenia u dzieci na każdym stadium rozwoju oraz u osób dorosłych. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli oraz rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomoc psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.


ODBIORCY:

 

Studia podyplomowe skierowane są do logopedów pracujących w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych/ przedszkola, szkoły – w tym specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki fizjoterapii i rehabilitacji, ośrodki wczesnej interwencji itp.     


CEL STUDIÓW:

 

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe poszerzenie i ugruntowanie teoretycznej wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażenie słuchacza w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie. Celem kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologopedii jest: teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy aż do wieku starczego), u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja stażu z zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

STUDIA PODYPLOMOWE: NEUROLOGOPEDIA OGÓLNA I DZIECIĘCA

Program obejmuje 189 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz staż w wymiarze 120 godzin.

 

W programie studiów zna jdują się następujące bloki tematyczne:

 

 • Medyczny ujmujący zagadnienia anatomii, fizjologii, patofizjologii. Zajęcia praktyczne obejmują m.in. analizę dokumentacji medycznej.
 • Rehabilitacyjny zajmujący się teorią i praktyką usprawniania chorych z różnorodnymi porażeniami i zaburzeniami.
 • Językoznawczy pozwalający w praktyce klinicznej wykorzystywać zasady językowe do konstruowania ćwiczeń logopedycznych.
 • Logopedyczny uzupełniający ogólną wiedzę logopedyczną oraz pozwalający wykorzystywać ją w praktyce klinicznej pod okiem doświadczonych neurologopedów - klinicystów. 
 • Uzupełniający obejmujący zagadnienia organizacyjne i prawne

 

Nowością w programie studiów jest wprowadzenie zagadnień związanych z rehabilitacją zaburzeń przełykania u dzieci i dorosłych.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych bloków tematycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

Staż odbywa się w placówkach klinicznych i oddziałach szpitalnych. Ponadto praktyki odbywają się w kilku przyszpitalnych Poradniach Logopedycznych oraz w gabinecie logopedycznym dla dzieci oligofrenicznych. Niezbędną dokumentację do odbycia stażu oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Neurologia ogólna i dziecięca” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Neurologopedia ogólna i dziecięca realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

 

Warunkiem przyjęcia na studia Neurologia ogólna i dziecięca jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.