Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: PEDAGOGIKA LECZNICZA


Rozpoczęcie: LUTY/MARZEC 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: III semestry


STUDIA PODYPLOMOWE: PEDAGOGIKA LECZNICZA

Studia Podyplomowe – specjalność Pedagogika lecznicza przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby nauczać w placówkach oświatowych funkcjonujących w szpitalach, sanatoriach itp. Przygotowanie merytoryczne związane jest z kształceniem niezbędnym do realizacji treści programowych zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie. Treści programowe zawierają między innymi:

 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika zdrowia
 • Psychologia ogólna i kliniczna
 • Opieka hospicyjna oraz paliatywna
 • Metodyka pracy socjalnej i opieki medycznej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów podyplomowych są osoby nauczyciele, pedagodzy ,psycholodzy legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych z zakresu pedagogiki leczniczej lub szkołach przyszpitalnych i innych znajdujących się w ośrodkach zdrowia. W roku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
 • realizacja pratyki przedmiotowej:
 • obronienie pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: PEDAGOGIKA LECZNICZA

Absolwent studiów podyplomowych: Pedagogika lecznicza uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w Szkole podstawowej
 • ​Liceum i technikum
 • w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach branżowych
 • szkołach Przyszpitalnych i Przysanatoryjnych

 


UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Pedagogika lecznicza realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl