Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE


Rozpoczęcie: LUTY/MARZEC 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: , III semestry (12 miesięcy


STUDIA PODYPLOMOWE: WIEDZA O SPOŁECZŃESTWIE

Studia Podyplomowe – specjalność Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby nauczać przedmiotu WOS. Przygotowanie merytoryczne związane jest z kształceniem niezbędnym do realizacji treści programowych zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie. Studia podyplomowe przygotowują do realizacji treści nauczania takich, jak:

 • Społeczna natura człowieka i rodziny jako grupy społecznej,
 • Podstawowe cechy i funkcje państwa,
 • Funkcja szkoły w systemie edukacji,
 • Prawa człowieka
 • Elementy prawa – struktura organów samorządu terytorialnego
 • Wspólnota narodowa i tożsamość narodowa,
 • Udział obywateli w życiu publicznym.

 


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów podyplomowych są osoby nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym​


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu wiedza o społeczeństwie. W roku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
 • realizacja pratyki przedmiotowej:
 • obronienie pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Absolwent studiów podyplomowych: Wiedza o społeczeństwie uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w klasach VIII i III klasach gimnazjum
 • zasadniczych szkołach zawodowych,
 • liceach ogólnokształcących,
 • w klasach I‒III techników

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Wiedza o społeczeństwie realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Wiedza o społeczeństwie" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)

             - ​zdjęcie

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.