Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Rozpoczęcie: sierpień 2019 

Cena: 3200 

Czas trwania: 515 godzin, ( w tym 120 godzin praktyk),III semestry (12 miesięcy


STUDIA PODYPLOMOWE: ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

przygotowują merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III). Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna realizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych prowadzone są praktycznie. Słuchacz poza zajęciami teoretycznymi uczestniczy w ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach wyjazdowych w ośrodkach współpracujących z PCUD.​

ODBIORCY:

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz ​wczesnoszkolnym.


CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w edukacji przedszkolnej oraz edukacji wczesnoszkolnej, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE: ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program obejmuje 335 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Psychologia dziecka wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Diagnoza rozwoju dziecka
 • Terapia pedagogiczna
 • Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym
 • Technologie informacyjne
 • Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu
 • Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagogika działań twórczych
 • Emisja głosu
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna w zaburzeniach mowy - elementy logopedii
 • Ewaluacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praktyka:
  • przedszkolna
  • wczesnoszkolna
 • Edukacja społeczno-przyrodnicza i zdrowotna z metodyką
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja muzyczno- ruchowa z metodyką - elementy muzykoterapii
 • Edukacja plastyczno-muzyczna z metodyką
 • Planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola
 • Planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 60 godzin praktyk – I semestr (przedszkole)
 • 60 godzin praktyk – II semestr (szkoła)

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 


 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnarealizację praktyk w poniższych placówkach:

 

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie 
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
 • Muzyczne Przedszkole Publiczne Nr 14 w Rzeszowie

Absolwent studiów podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: 
Zdjęcia z zajeć muzyczno-ruchowych na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
Zdjęcia z zajeć plastycznych na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
Zdjęcia z zajeć plastycznych i twórczych na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
Zajęcia z diagnozy rozwoju dziecka na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
|Zajęcia z metodyki zajęć plastycznych na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
Emisja głosu oraz elementy logopedii na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na PCUD Rzeszów