Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

SURDOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

Cena: 1350 zł

Czas trwania: 220 godzin ( w tym 120 godzin praktyk)

 


 

ODBIORCY:

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci i dorosłych niesłyszących lub słabosłyszących.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych z surdopedagogiki jest ukończony kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki w wymiarze 260 godzin według ramowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ( Warszawa, grudzień 1992 r.).

 


 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niesłyszących i słabosłyszących.Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu surdopedagogiki są przygotowani do pracy z dziećmi z wadą słuchu kształconymi w systemie integracyjnym i w systemie izolacyjnym. Metody nauczania (oralne), które mogą okazać się skuteczne dla systemu integracyjnego nie muszą być w pełni wykorzystane w systemie izolacyjnym (w ośrodkach szkolno- wychowawczych dla dzieci głuchych). Nauczyciel – wychowawca pracujący z dziećmi z wadą słuchu powinien zapoznać się i opanować praktyczną znajomość różnych metod kształtowania mowy: metody oralne, migowe, kombinowane.

Na podstawie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej surdopedagog decyduje o wyborze metody najbardziej skutecznej oraz o sposobie porozumiewania się językowego; słownego, pisemnego, sygnalizacyjno-manualnego.

 


 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin
 • obrona pracy dyplomowej

 


 

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w trakcie trwania studiów. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk 
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Surdopedagogika” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu surdopedagogiki są przygotowani do pracy z dziećmi z wadą słuchu kształconymi w systemie integracyjnym i w systemie izolacyjnym. Metody nauczania (oralne), które mogą okazać się skuteczne dla systemu integracyjnego nie muszą być w pełni wykorzystane w systemie izolacyjnym (w ośrodkach szkolno- wychowawczych dla dzieci głuchych). Nauczyciel – wychowawca pracujący z dziećmi z wadą słuchu powinien zapoznać się i opanować praktyczną znajomość różnych metod kształtowania mowy: metody oralne, migowe, kombinowane.

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych na podbudowie kursu kwalifikacyjnego: Surdopedagogika realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych,
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia.

SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Surdopedagogika" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.