Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Szkolenia RAD PEDAGOGICZNYCH zgodne z priorytetami MEN 2016/2017

 

Oferta szkoleń RAD PEDAGOGICZNYCH zgodna z priorytetami MEN 2016/2017:

 


 

I PRIORYTET: "Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży".

 

Proponowane szkolenia:

 

 • Nauka czytania globalnego - Metoda Glenna Domana
 • Gry i zabawy wdrażające najmłodszych uczniów do czytelnictwa
 • „OSU- Optymalny stan uczenia się” – czyli jak wspomagać dziecko w nauce i kształtowaniu pozytywnej postawy czytelniczej.
 • Obserwacja i interpretacja zachowań dziecka. Wpływ konstrukcyjnej pochwały na charakter dziecka i jego motywację do czytania.
 • Czytelnictwo aktywne – rola lektury w kształtowaniu struktury pojęć w procesie akwizycji języka u dzieci z ORM (opóźnionym rozwojem mowy). 

 


 

II PRIORYTET: "Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach".

 

Proponowane szkolenia:

 

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych.
 • Sam stwórz karty pracy – aplikacje internetowe służące tworzeniu kart pracy przez uczniów i nauczycieli
 • Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?

 


 

III PRIORYTET: "Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości".

 

Proponowane szkolenia:

 

 • Jak wprowadzać zasady w klasie i modyfikować zachowania uczniów?
 • Działania nauczycieli sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw uczniów.
 • Rozmowy o wartościach – jak planować lekcje wychowawcze sprzyjające kształtowaniu postaw i wartości.
 • Jak wprowadzać zasady w klasie i modyfikować zachowania uczniów?

 


IV PRIORYTET: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie

                             pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy".

 

Proponowane szkolenia:

 

 • Jak i z kim  nawiązać współpracę w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego
 • Jak zapewnić wysoką jakość edukacji dostosowaną do potrzeb rynku pracy
 • Poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą.