Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

WÓZKI WIDŁOWE

KURS OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

Szkolenie organizowane jest w formie kursu prowadzonego zgodnie z programem szkolenia opracowanego przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego. Dla naszej firmy opracowano program szkolenia o numerze 62/10/2014/W-J który obejmują następującą tematykę nauczania:

 

 • Typy wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Zaznajomienie z przepisami z zasadami BHP
 • Praktyczną naukę jazdy
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Bezpieczną obsługę – wymianę butli gazowych w wózkach zasilanych gazem LPG

 


 

Warunki jakie musi spełniać kursant:

 

 • Ukończone 18 lat
 • Minimum wykształcenie podstawowe
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózków
 • jezdniowych z napędem silnikowym

 


 

 Oferujemy szkolenie na operatora wszystkich typów wózków jezdniowych:

 

 • Naładownych
 • Unoszących
 • Podnośnikowych
 • Ciągnikowych
 • Specjalizowanych

 

niezależnie od rodzaju napędu

 

 • Elektryczne
 • Gazowe
 • Benzynowe
 • Diesel

oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

 

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz przygotowanie do bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowej.

 


 

Zapewniamy:

 

 • Dogodne terminy
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia grupowe
 • Możliwość zrealizowania kursu w miejscu wskazanym przez klienta

 


 

Nasz kurs obejmuje:

 

 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Egzamin
 • Zaświadczenie operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniem do wymiany butli gazowych

 


 

Dla osób posiadających uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, proponujemy kursy przypominająco-sprawdzające – zajęcia teoretyczne i praktyczne. Istnieje również możliwość wykupienia indywidualnych zajęć z instruktorem dla osób chcących udoskonalić jazdę wózkiem.