Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych

Cena: 1500 

Czas trwania: 110 godzin dydaktycznych​ 

 


 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, jest ukończony kurs kwalifikacyjny z Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, w wymiarze 500 godzin ( 350 godz. zajęć teoretycznych, 150 godz. praktyki) według ramowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ( Warszawa, grudzień 1992 r.). Słuchacz studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych po zakończeniu studiów jest wyposażony w wiedzę do pracy z dzieckiem autystycznym we wczesnym okresie rozwojowym oraz realizacji kształcenia założonego w programie nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych.

 


 

ODBIORCY:

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące wczesne wspomaganie i edukacje uczniów autystycznych, które posiadają kurs kwalifikacyjny: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

 


 

CEL STUDIÓW:

Studia przygotowują do uzyskania kwalifikacji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju uczniów autystycznych. Po ukończeniu uzupełniających studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych absolwenci uzyskają:

 • kompletną wiedzę o swoistości procesu kształcenia, planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (w placówce i warunkach domowych)
 • umiejętności planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi w wieku przedszkolnym (indywidualnych i grupowych) oraz monitorowania ich osiągnięć, umiejętności realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum , kształcenie ponadgimnazjalne), dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem.

 


 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • obrona pracy dyplomowej

 


 

Absolwenci studiów podyplomowych na podbudowie kursku kwalifikacyjnego: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych uzyskują dyplom studiów podyplomowych z uczelni wyższej, który uprawnia ich do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych na podbudowie kursu kwalifikacyjnego: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia.

 

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych” są m.in.:

 

 • mgr Katarzyna Tokarz
 • mgr Iwona Zapała
 • mgr Agata Jagustyn
 • dr Agnieszka Magoń-Nawrocka
 • mgr Monika Kosior
 • mgr Katarzyna Bukała Litwin
 • mgr Maria Rusin
 • mgr Elżbieta Gwizdak
 • dr Ewa Jaglarz
 • dr Wiesław Kwiecień

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel. kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.