Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Wymogi

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OGÓLNEGO WYGLĄDU PRAC ZALICZENIOWYCH:

 

Opracowane wytyczne mają na celu ułatwienie słuchaczom oraz nam gromadzenie prac zaliczeniowych z danych przedmiotów. Przesyłanie prac odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami wykładowcy. Prosimy, aby każda praca pisemna spełaniała poniższe wymogi

 

Wzór strony tytułowej prac zaliczeniowych 

 

Pobierz plik:

 

 

 

Zalecenia edytorskie:

 

  • czcionka 12 pkt Times New Roman, w przypisach 10 pkt,
  • interlinia 1,5 pkt
  • tekst wyjustowany – wyrównany z obu stron,
  • nowy akapit wcięcie 1,25 pkt,
  • numeracja stron ciągła w całej pracy,
  • strona tytułowa nienumerowana,
  • praca zaliczeniowa – forma PAPIEROWA