Aktualności PCUD

Indywidualny Programu Terapeutyczny (IPET) Program terapeutyczny dla dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju powinien zawierać zarówno umiejętności, któr...
Dziecko kontakt ze sztuką ma już od najmłodszych lat, ponieważ w otaczającym nas świecie zauważamy różne formy sztuki, które wzajemnie się przenikają i współistnieją. Poc...
Opis metody Teddy Eddie Metoda Teddy Eddie jest licencjowaną metodą nauczania języka angielskiego stworzoną dla dzieci w wieku od dwóch do siedmiu lat. Program zaczął...
Neurodydaktyka Neurodydaktyka to dział neuropedagogiki, który w oparciu o wiedzę dostarczaną przez neuronauki, stara się wyjaśnić procesy związane z uczeniem się,...
Osobowość Nauczyciela Najważniejszym spośród rozmaitych czynników, które decydują o efektywności i jakości pracy w przedszkolu, jest bez wątpienia nauczyciel...
Adaptacja, czyli przystosowanie, jest procesem, który zaobserwować można między innymi w biologii. Organy człowieka dostosowują się do panujących warunków, np. oczy przys...
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to zarówno dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i borykające się z zauważalnymi trudnościa...
Priorytetem szkoły jest stworzenie uczniowi warunków dla harmonijnego rozwoju jego osobowości, w tym kreatywności, inwencji. Innymi słowy: nieszablonowego myślenia, o któ...
Poprzez tutoring szkoła realnie wspiera dzieci uzdolnione w rozwijaniu intelektu i dojrzałości emocjonalno-społecznej. Pomimo iż indywidualnym talentom przypisuje się...
  W jaki sposób szkoła wspiera rodziców w procesie edukacji dziecka z zakresu bezpieczeństwa oraz etycznego zachowania w Internecie? Kluczowe elementy bezp...