Aktualności PCUD

Charakterystyka i organizacja przedszkola W przedszkolu obowiązują akty prawne, powszechnie obowiązujące oraz akty prawa miejscowego. Zarówno w przedszkolach publiczny...
Etiologia autyzmu Nie jest znana żadna konkretna i pojedyncza przyczyna autyzmu, badania zaś wykazują, że jest on prawdopodobnie wywołany przez szereg problemów. Istni...
Autyzm wczesnodziecięcy L. Kanner, opisując autyzm wczesnodziecięcy ustalił kryteria które odnosiły się do charakterystycznych cech tego zaburzenia. Wyróżnił on:...
Spektrum autyzmu - definicja Autyzm  jest zaburzeniem, którego pierwsze symptomy, ujawniają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Jako, ż...
Indywidualny Programu Terapeutyczny (IPET) Program terapeutyczny dla dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju powinien zawierać zarówno umiejętności, któr...
Dziecko kontakt ze sztuką ma już od najmłodszych lat, ponieważ w otaczającym nas świecie zauważamy różne formy sztuki, które wzajemnie się przenikają i współistnieją. Poc...
Opis metody Teddy Eddie Metoda Teddy Eddie jest licencjowaną metodą nauczania języka angielskiego stworzoną dla dzieci w wieku od dwóch do siedmiu lat. Program zaczął...
Neurodydaktyka Neurodydaktyka to dział neuropedagogiki, który w oparciu o wiedzę dostarczaną przez neuronauki, stara się wyjaśnić procesy związane z uczeniem się,...
Osobowość Nauczyciela Najważniejszym spośród rozmaitych czynników, które decydują o efektywności i jakości pracy w przedszkolu, jest bez wątpienia nauczyciel...
Adaptacja, czyli przystosowanie, jest procesem, który zaobserwować można między innymi w biologii. Organy człowieka dostosowują się do panujących warunków, np. oczy przys...