Aktualności PCUD

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to zarówno dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i borykające się z zauważalnymi trudnościa...
Priorytetem szkoły jest stworzenie uczniowi warunków dla harmonijnego rozwoju jego osobowości, w tym kreatywności, inwencji. Innymi słowy: nieszablonowego myślenia, o któ...
Poprzez tutoring szkoła realnie wspiera dzieci uzdolnione w rozwijaniu intelektu i dojrzałości emocjonalno-społecznej. Pomimo iż indywidualnym talentom przypisuje się...
  W jaki sposób szkoła wspiera rodziców w procesie edukacji dziecka z zakresu bezpieczeństwa oraz etycznego zachowania w Internecie? Kluczowe elementy bezp...
Co może zrobić szkoła, by realnie wspomóc rodziców w procesie wychowania przyrodniczego dziecka, w zgodzie z etyką ekologiczną? Wiedza na temat ochrony środowiska...
Gra! Zabawa! Nauka! Wykorzystanie Kart Grabowskiego jako element wsparcia procesu kształcenia w klasach I-III Karty Grabowskiego w Rzeszowie Podkarpacki...
Na co zwracać uwagę, wybierając szkołę dwujęzyczną? Sprawdź, jakie kwalifikacje wyróżniają nauczyciela klasy dwujęzycznej, przy którym dziecko ma szansę na lepszy st...
Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część I Jakiego nauczyciela potrzebuje sześcioletni uczeń, czego spodziewają się po nim rodzice i...
Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część II Dlaczego informacja o gotowości szkolnej jest bardzo ważna. Niezbędną wiedzę zarówno o możliwości...
Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą główną w Rzeszowie i filią w Częstochowie Historia powstania Podkarpackie Centrum Usług Dydaktyznych pow...