Aktualności PCUD

Autyzm Autyzm to zaburzenie posiadające związek ze zmianami w strukturze nerwowej mózgu. Określenie „autyzm” w odniesieniu do zaburzenia występującego u dzieci został...
Pomoc dziecku z trudnościami czytania Główną rolę w udzielaniu pomocy dziecku z trudnościami w nauce czytania i  pisania ma nauczyciel. Nauczyciel ma codzienny ko...
Metoda symultaniczno-sekwencyjna Aktywność mózgu dwuletniego dziecka osiąga poziom dorosłego, trzyletniego- przewyższa go podwójnie i utrzymuje się do 10 roku życ...
Nauka czytania w edukacji wczenoszkolnej Wiek przedszkolny to ważny moment rozwoju emocjonalnego oraz społecznego każdego dziecka. W tym okresie staje się on...
Dyslektycy mogą nauczyć się płynnie czytać i pisać poprawną polszczyzną. Pod warunkiem, że znajdują się pod opieką dobrego pedagoga. Specyficzne trudności w nauce...
Rozwój fizyczny dziecka z zespołem Downa przebiega znacznie wolniej. Przeprowadzone badania potwierdzają u tych osób spowolnione tempo wzrastania. Jest ono również bardzo...
Podejście do zajęć muzyczo-ruchowych w przedszkolu Wraz z nadejściem ruchu Nowego Wychowania, który poszukiwał innowacyjnych teoretycznych i praktycznych met...
Ruch i muzyka w edukacji przedszkolnej Muzyka towarzyszy każdemu człowiekowi już on najmłodszych lat. Nie należy pomijać ogromnego wpływu muzyki już w okresie pre...
Trudności w nauce matematyki Często przyczyną słabych wyników w nauczaniu matematyki są błędy popełniane na samym początku nauki czyli w przedszkolu i w edukacji w...
Cztery okresy rozwoju mowy dziecka Wyróżniamy cztery okresy rozwoju mowy dziecka, które moga być analizowane oraz wspomagane przez pracę r...