Aktualności PCUD

Nauka czytania w edukacji wczenoszkolnej Wiek przedszkolny to ważny moment rozwoju emocjonalnego oraz społecznego każdego dziecka. W tym okresie staje się on...
Dyslektycy mogą nauczyć się płynnie czytać i pisać poprawną polszczyzną. Pod warunkiem, że znajdują się pod opieką dobrego pedagoga. Specyficzne trudności w nauce...
Rozwój fizyczny dziecka z zespołem Downa przebiega znacznie wolniej. Przeprowadzone badania potwierdzają u tych osób spowolnione tempo wzrastania. Jest ono również bardzo...
Podejście do zajęć muzyczo-ruchowych w przedszkolu Wraz z nadejściem ruchu Nowego Wychowania, który poszukiwał innowacyjnych teoretycznych i praktycznych met...
Ruch i muzyka w edukacji przedszkolnej Muzyka towarzyszy każdemu człowiekowi już on najmłodszych lat. Nie należy pomijać ogromnego wpływu muzyki już w okresie pre...
Trudności w nauce matematyki Często przyczyną słabych wyników w nauczaniu matematyki są błędy popełniane na samym początku nauki czyli w przedszkolu i w edukacji w...
Cztery okresy rozwoju mowy dziecka Wyróżniamy cztery okresy rozwoju mowy dziecka, które moga być analizowane oraz wspomagane przez pracę r...
Film animowany- przybliżenie pojęcia Film animowany jest to rodzaj filmu, w którym to wszelkich obrazów nie uzyskuje się poprzez  rejestrowanie zjawisk (ciągle) z...
Kompetencje nauczyciela przedszkola Kompetencjami można nazwać kwalifikacje bądź uprawnienia, które są wrodzone i wraz z wiekiem człowieka są rozwijane. To nie ty...
Charakterystyka i organizacja przedszkola W przedszkolu obowiązują akty prawne, powszechnie obowiązujące oraz akty prawa miejscowego. Zarówno w przedszkolach publiczny...