Na co zwracać uwagę, wybierając szkołę dwujęzyczną?


Sprawdź, jakie kwalifikacje wyróżniają nauczyciela klasy dwujęzycznej, przy którym dziecko ma szansę na lepszy start w przyszłość!

Świadomy swoich umiejętności i wiedzy, biegle władający dwoma językami absolwent klasy dwujęzycznej to efekt współpracy dziecka, a także rodziców z doświadczonymi pedagogami. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w języku obcym (nie tylko lekcji językowych, ale i pozostałych) posiadają, zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r.:


 • absolwenci studiów I stopnia filologii lub lingwistyki stosowanej (specjalizacja w zakresie danego języka obcego),
 • absolwenci studiów II stopnia filologii lub lingwistyki stosowanej (specjalizacja w zakresie danego języka obcego),
 • absolwenci studiów w kraju, gdzie dany język obcy pełni funkcję urzędowego,
 • absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalizacja w zakresie danego języka obcego).Międzynarodowe certyfikaty uprawniające do nauczania w klasie dwujęzycznej

Adekwatne wykształcenie to podstawa, podobnie jak certyfikat językowy poświadczający zdolności językowe i uprawniający do nauczania w klasie dwujęzycznej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN jest nim:


 • Edexcel,
 • JETSET,
 • IDP IELTS Australia,
 • Pearson Language Tests,
 • First Certificate in English (FCE),
 • Pearson Test of English General,
 • The European Language Certificates,
 • Certificate of Proficiency in English (CPE),
 • University of Cambridge ESOL Examinations,
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL),
 • International English Language Testing System (IELTS),
 • University of Cambridge ESOL Examinations, British Council,
 • City & Guilds Certificate in ESOL International Communicator (IESOL),
 • Certificate in Advanced English (CAE) - Cambridge English: Advanced.

Dodatkowe zdolności, które wyróżniają dobrego pedagoga – wychowawcę klasy dwujęzycznej

Nauczanie dwujęzyczne to specyficzna forma kształcenia, którego efektywność bezpośrednio zależy do nauczyciela. Nic dziwnego, że oczekuje się od niego specyficznych kwalifikacji. Po pierwsze: rzetelnej wiedzy fachowej i metodycznej w zakresie nauczanego przedmiotu. Po drugie: potwierdzonych kompetencji językowych w odniesieniu do języka ojczystego i obcego. Po trzecie: praktycznej znajomości dydaktyki i metodyki skutecznego nauczania języka obcego. Pod skrzydłami profesjonalnie przygotowanego pedagoga, dziecko ma szansę uzyskać wyższy poziom kompetencji językowej, a w przyszłości — kontynuować naukę za granicą, w szkołach europejskich i nie tylko. Współpraca z doświadczonym nauczycielem pozytywnie wpływa także na rozwój kompetencji językowych i interkulturowych niezbędnych do przygotowania młodego człowieka do życia w społeczeństwie.


W trakcie zajęć prowadzonych w dwóch językach traktowanych równorzędnie jako ojczysty, wychowawca uczy podopiecznego, w jaki sposób reagować na zachowania rozmówców w zależności od kontekstu sytuacyjnego uwarunkowanego przez różnice kulturowe. W rezultacie dziecko patrzy na świat z szerszej perspektywy, staje się pewne siebie, ciekawe otoczenia, otwarte na nieznane i co najważniejsze — kreatywne językowo.


Satysfakcjonujące wyniki nauczania w klasie dwujęzycznej to zasługa zarówno opracowanej w sposób przemyślany podstawy programowej, jak i doboru możliwie najlepszej kadry pedagogów – niekwestionowanych ekspertów w nauczaniu języka obcego preferowanego przez szkołę. Warto poznać ich bliżej i przekonać się, czy zdobyta wiedza oraz kwalifikacje wpisują się w obowiązujące standardy zawodowe. To da rodzicom pewność, że placówka, jaką wybrali dla dziecka, rzeczywiście zapewni mu poziom kształcenia, który zaprocentuje w przyszłości.