Niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu a afazja rozwojowa. Diagnoza różnicowa i terapia


Czas szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (w sobotę 7 w niedzielę 5)

Data szkolenia: 11-12 grudzień 2021

Miejsce szkolenia Sosnowiec (Gabinet Terapeutyczny Niebieska Huśtawka Dorota Stepień)

Cena szkolenia: 800 zł

Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie , Katedra i Zakład Psychologii)


Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom zakres prowadzenia diagnozy różnicowej oraz terapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu z uwzględnieniem afazji rozwojowej. Podczas szkolenia zwrócona zostanie szczególna uwaga na prezentacji zagadnień związanych z występowaniem u dzieci problemów sensorycznych, możliwości ich diagnozowania oraz sposobu wykorzystywania zaobserwowanych nieprawidłowości w terapii. W czasie trwania szkolenia będą prezentowane ćwiczenia dla dzieci w wieku 1-6 lat. Uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziami do diagnozowania problemów orz pokazanie sposobu ich wykorzystania. Zapoznanie z Programem Ćwiczeń Integrujących dla szkół oraz jego przetrenowanie.

Program szkolenia


  1. Krótka a pouczająca historia badań nad niepełnosprawnością intelektualną , spektrum autyzmu oraz afazją rozwojową 
  2. Zjawisko nadrozpoznawalności autyzmu oraz afazji oraz jego uwarunkowania
  3. Porównanie kryteriów rozpoznawania spektrum autyzmu , afazji rozwojowej i niepełnosprawności intelektualnej – wnioski diagnostyczno – terapeutyczne
  4. Istota zaburzeń sprzężonych
  5. Niepełnosprawność umysłowa , spektrum autyzmu , afazja dziecięca – zbiory łączne czy rozłączne?
  6. Niepełnosprawność umysłowa , spektrum autyzmu, afazja dziecięca a opóźniony rozwój mowy oraz zaburzenia zachowania
  7. Oligofazja – zapomniana jednostka
  8. Analiza próbek mowy i zachowania – podstawowa metoda diagnostyczna
  9. Uniwersalna metoda terapii dzieci niepełnosprawnych umysłowo , autystycznych i afatycznych
  10. Analiza studiów przypadków oraz filmów

Prowadzący


prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski psychopatolog mowy ,ekspert i terapeuta; kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ; autor między innymi " Patologii Mowy "( 2017) , "Dzieci z zaburzeniami zachowania , emocji i mowy" ( 2016) oraz "A New Approach to Stuttering : Diagnosis and Therapy" New York , 2017; twórca testów językowych i programów terapeutycznych, miłośnik bernardynów i kotów dachowców.

Dodatkowe informacje


Jeśli masz więcej pytań dotyczących szkolenia zapraszamy do kontaktu: 

Telefon: 791 651 123

E-MAIL: info@mcsedu.com