Z przyjemnością informujemy, że jako placówka doskonalenia nauczycieli otrzymaliśmy Akredytację Kuratora Oświaty na kolejne 5 lat!


Decyzją z dnia 20.03.2023 Podkarpacki Kurator Oświaty stwierdził, że Placówka Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.10.2018 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2029). To bardzo dla nas ważne potwierdzenie jakości organizowanych usług.Galeria