OPIS KIERUNKU

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat natury człowieka oraz odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem, a jesteś absolwentem studiów wyższych wybierz kierunek PSYCHOLOGIA. Studia psychologiczne to pięcioletnie jednolite studia magisterskie. 

Jeśli jesteś absolwentką/absolwentem studiów pedagogicznych, w zależności od specyfiki dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń i planów zawodowych czas trwania studiów na kierunku psychologia może ulec skróceniu nawet do 3 lat – 6 semestrów.

Jak to możliwe?  

WARIANT SKRÓCONY

  • Absolwenci studiów wyższych mogą złożyć podanie o Indywidualną Organizację Studiów oraz uznanie części osiągnięć z poprzednich studiów.
  • Rektor indywidualnie decyduje o wpisaniu studenta na rok wyższy niż pierwszy z zastosowaniem systemu punktów kredytowych ECTS w zależności od przedstawionych dokumentów potwierdzających efekty kształcenia.
  • Procedura pozwalająca na zaliczenie wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia, umożliwi zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego, w czasie krótszym niż 5 lat.
  • Wraz z podaniem o przyjęcie na wyższy semestr studiów należy złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne. Konieczne jest również dołączenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) wraz z suplementem do dyplomu.

 

Wybierz studia na kierunku PSYCHOLOGIA i zaplanuj indywidualną ścieżkę kariery.

Studia psychologiczne koncentrują się na szerokim spektrum zagadnień psychologicznych, zgłębianiu wpływu emocji i motywacji na działanie człowieka, analizach rozwoju osobowości i temperamentu, różnicach indywidualnych i relacjach międzyludzkich. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych. Zapewnia interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku psychologa w różnych przestrzeniach aktywności zawodowej oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności.

Specjalności na kierunku Psychologia – studia jednolite magisterskie

  • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia
  • Psychologia kliniczna z psychoterapią