Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych ma przyjemność zaprosić na wyjątkowe szkolenie online, poświęcone rozwojowi emocjonalnemu i seksualnemu osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. To ważne wydarzenie odbędzie się 16 marca 2024 roku o godzinie 10:00 i będzie trwało 6 godzin dydaktycznych.


Dwie części szkolenia i ich zakres

W części pierwsza szkolenia ukierunkowana będzie na diagnozę i planowanie interwencji w przypadku zachowań stanowiących wyzwanie dla opiekunów Zachowania te nierzadko mają problemowy charakter.

Udział w części 1 (mającej praktyczny charakter) jest niezbędny, by wziąć udział w części drugiej. Część druga szkolenia przewiduje między innymi analizę przypadków, przygotowanych przez uczestników. 


Zagadnienia omawiane na pierwszej części szkolenia:


 1. Jakie czynniki wpływają na kształt seksualności osób w spektrum autyzmu, w tym ze współwystępują niepełnosprawnością intelektualną?

 2.  Dojrzewanie płciowe a spektrum autyzmu i niepełnosprawność intelektualna. Jak być dobrym wsparciem?

 3. Tożsamość płciowa i seksualna osób w spektrum autyzmu.

 4. Wokół zagadnienia potrzeby seksualnej u osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną.

 5. Jak reagować na przejawy seksualności u osób (zachowania masturbacyjne, dążenie do kontaktów seksualnych z osobami tej samej i przeciwnej płci)?

 6. Interweniowanie w przypadku problemowych zachowań seksualnych np.: masturbacja publiczna, przekraczanie granic w relacjach z innymi. Wstępne informacje.

 7. Normy a zachowania seksualne osób w spektrum autyzmu.

 8. Jaką wiedzę z zakresu seksualności powinna otrzymać osoba w spektrum autyzmu?

 9. Jakich materiałów użyć? Jak realizować zajęcia w placówce? Podstawa programowa.

 10. Tworzenie związków.

 11. Profilaktyka przemocy seksualnej w spektrum autyzmu.

 12. Jak współpracować z rodzicami młodzieży i dorosłych?


Szkolenie ma na celu poszerzenie świadomości specjalistów oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych niezbędnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także radzenia sobie z wyzwaniami ich seksualności.


Na szkolenie zapraszamy:

 • nauczycieli, pedagogów specjalnych,

 • rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościa intelektualna ,

 • edukatorów i osoby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualna i spektrum autyzmu.


Szkolenie poprowadzi dr Izabela Fornalik

Pani Dr pracuje w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jest doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem specjalnym, certyfikowaną psychoterapeutką CBT. Ponadto jest seksuolożką kliniczną, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Wykładowczynią na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami w spektrum autyzmu. Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób w spektrum autyzmu, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli” oraz „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Tworzy pomoce dydaktyczne do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest autorką pakietów edukacyjnych „O dojrzewaniu. Chłopcy”, „O dojrzewaniu. Dziewczęta” oraz „Poznać i zrozumieć uczucia” dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi psychoterapię osób z problemami w zakresie zdrowia psychicznego oraz problemami seksuologicznymi. W roku 2017 została wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.


dr Izabela Fornalik poprowadzi szkolenie poświęcone rozwojowi emocjonalnemu i seksualnemu osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Informacje Dodatkowe:

 • Cena szkolenia: 300 zł
 • Forma: wykładowa, na platformie clickmeeting
 • Status: Rekrutacja otwarta


Zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli, rodziców, opiekunów i specjalistów zaangażowanych w edukację i rehabilitację osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z autyzmem. To niepowtarzalna okazja do zdobycia cennych umiejętności i wiedzy od uznanych ekspertów w tej dziedzinie.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje. Zachęcamy do zapisów i dołączenia do nas w tym niezwykle ważnym i potrzebnym przedsięwzięciu edukacyjnym.


#EdukacjaInkluzywna #SeksualnośćiNiepełnosprawność #PCUDSzkolenia #AutyzmiSeksualność #SpecjalnePotrzebyEdukacyjne #WspieranieRozwoju #PsychoseksualnośćASD #ProfesjonalnaOpieka #KompetencjeTerapeutyczne #InnowacjeWPedagogiceSpecjalnej