Trening Umiejętności Społecznych oraz Trening jedzenia - jeszcze we wrześniu 2023 r.

Zapraszamy na szkolenia stacjonarne

Pragniemy Państwa poinformować i zaprosić do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach stacjonarnych tj.: Treningu umiejętności społecznych i Treningu jedzenia. 

Nauczyciele i pedagodzy specjalni, czyli profesjonaliści zajmujący się edukacją i wsparciem dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami w nauce lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powinni być szczególnie zainteresowani szkoleniem z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, z wielu ważnych powodów:

 1. Wielu uczniów, którzy korzystają z usług pedagogów specjalnych, ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji społecznych. Szkolenie w zakresie TUS pozwala pedagogom na efektywniejsze wspieranie tych uczniów w rozwoju zdolności do komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów.
 2. Pedagodzy specjalni często pracują z uczniami, którzy potrzebują indywidualnego, spersonalizowanego podejścia do nauki i wsparcia. Zrozumienie unikalnych potrzeb i umiejętności społecznych każdego ucznia jest kluczowe, a trening TUS może pomóc w dostosowaniu wsparcia do tych potrzeb.
 3. Dla uczniów z trudnościami społecznymi ważne jest, aby poczuli się zaakceptowani i zintegrowani w społeczności szkolnej. Pedagodzy specjalni mogą wykorzystać trening umiejętności społecznych, aby pomóc uczniom nawiązywać przyjaźnie, uczestniczyć w aktywnościach grupowych i budować pozytywne relacje z rówieśnikami.
 4. Uczniowie z trudnościami społecznymi często doświadczają stresu i trudności emocjonalnych. TUS może pomóc pedagogom specjalnym w nauczaniu uczniów, jak radzić sobie z emocjami, rozpoznawać je u innych i reagować na nie w sposób konstruktywny.
 5. Dla nauczycieli i pedagogów specjalnych współpraca z rodzicami jest jedną z kluczowych kwestii we wsparciu edukacji uczniów. Posiadanie umiejętności społecznych pozwala na lepszą komunikację z rodzicami, budowanie zaufania i wspólną pracę nad wsparciem dziecka w domu i w szkole.
 6. Szkolenie w zakresie treningu umiejętności społecznych może zwiększyć kompetencje zawodowe uczestników i ułatwić im skuteczne działanie w roli edukatorów i terapeutów.
 7. Stały rozwój zawodowy jest kluczowy dla nauczycieli, pedagogów specjalnych i terapeutów. Szkolenia z zakresu umiejętności społecznych pozwalają na poszerzenie umiejętności i wiedzy, co przekłada się na lepszą jakość świadczonej pomocy.

Więcej informacji o TUS na stronie: https://pcud.edu.pl/oferta_szkolenia/1670418867_tus-trening-umiejetnosci-spolecznych-212-2

Zapraszamy również na Trening jedzenia 

Trudności związane z karmieniem są częste i są dużym problemem dla opiekunów. Wyniki badań pokazują, że trudności te występują u 45% dzieci typowo rozwijających się, 80% dzieci z opóźnieniem w rozwoju i u blisko 90% dzieci z autyzmem. Teoria podkreśla wagę technik behawioralnych w pracy nad trudnościami w karmieniu.

Trening jedzenia z wykorzystaniem terapii behawioralnej u dzieci o zaburzonym rozwoju to specjalistyczna forma interwencji terapeutycznej. Ma ona na celu pomóc dzieciom z różnymi zaburzeniami rozwoju w nauce zdrowych nawyków żywieniowych i poprawie ich relacji z jedzeniem. Terapia behawioralna opiera się na zrozumieniu i modyfikacji zachowań dziecka związanych z jedzeniem oraz ma na celu promowanie zdrowego podejścia do jedzenia.


Udział w Treningu jedzenia może być korzystne zarówno dla pedagogów specjalnych, jak i dla rodziców oraz opiekunów dzieci o zaburzonym rozwoju z wielu ważnych powodów:

 1. Niektóre dzieci o zaburzonym rozwoju mogą mieć trudności związane z jedzeniem, takie jak niechęć do pewnych tekstur czy problem z połykaniem. Trening jedzenia może pomóc w zrozumieniu tych trudności i dostarczyć strategii, które pomogą dziecku pokonywać te wyzwania.
 2. Podczas Treningu jedzenia uczestnicy uczą się rozumieć, jakie są konkretne trudności związane z jedzeniem u danego dziecka. To może obejmować ocenę nawyków żywieniowych, preferencji żywieniowych, reakcji emocjonalnych na jedzenie oraz ewentualnych trudności fizycznych związanych z jedzeniem.
 3. Na podstawie diagnozy opracowuje się spersonalizowany proces pracy nad trudnościami związanymi z karmieniem, który uwzględnia cele żywieniowe dziecka, unikalne potrzeby i trudności.
 4. Wśród metod pracy z takim dzieckiem, podejście behawioralne może pomóc dziecku w nauce umiejętności społecznych związanych z jedzeniem, takich jak komunikacja, zachowanie przy stole i współpraca z innymi podczas posiłków.
 5. Podczas Treningu jedzenia prezentowane są metody pracy nad modyfikacją zachowań związanych z jedzeniem, takich jak: wybiórczość pokarmowa, trudności związane z teksturami jedzenia czy nadmierny upór w kwestiach żywieniowych. Może to obejmować sposoby (metody) stopniowego eksponowania dziecka na nowe smaki i tekstury, a także nagradzania pozytywnych postępów.
 6. Trening jedzenia wskaże jak można pomóc dziecku w radzeniu sobie z emocjami związanymi z jedzeniem, takimi jak lęk czy frustracja. Może także pomóc w rozpoznawaniu sygnałów sytości i głodu oraz w naukę zdrowego podejścia do jedzenia.

Wykorzystanie terapii behawioralnej w Treningu jedzenia u dzieci o zaburzonym rozwoju obejmuje różne rodzajów zaburzeń rozwoju, takie jak: autyzm, zespół Aspergera, ADHD czy zaburzenia sensoryczne. Jest to podejście holistyczne, które uwzględnia zarówno aspekty fizyczne, jak i psychologiczne związane z jedzeniem, mające na celu poprawę jakości życia dziecka i jego zdrowia.


Więcej informacji o Treningu jedzenia na stronie:

https://pcud.edu.pl/oferta_szkolenia/trening-jedzenia-szkolenie-dla-osob-pracujacych-z-dziecmi-o-zaburzonym-rozwoju-653