Uruchomiliśmy rekrutację na nowy kierunek studiów podyplomowych - Edukacja Włączająca !! 

W odpowiedzi na Państwa zainteresowanie „Edukacją włączającą” powstał kierunek studiów podyplomowych z tego właśnie zakresu. Absolwent uzyskuje kompetencji w zakresie wsparcia merytorycznego, kadrowego i rzeczowego w pracy z uczniami o SPE (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Wejdź i zapoznaj się z ofertą- KLIKNIJ TUTAJ