Webinarium


Celem 2 części Webinarium jest szczegółowe przedstawienie wybranych technik dyscyplinujących dzieci z ASD. W pierwszej części zostały przedstawione ogólne założenia teoretyczne i praktyczne dotyczące dyscyplinowania dzieci. Wskazać należy, że zakres tematyczny dotyczący technik wymaga rozszerzenia. Dlatego też kontynuujemy tematykę, w której to zostaną przedstawione:

  • krótkie przypomnienie ogólnych założeń dyscyplinowania dzieci z ASD
  • odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników w części 1
  • gospodarka żetonowa w praktyce domowej, jak mobilizować dzieci do nauki online

Gospodarka żetonowa


Gospodarka żetonowa to popularne narzędzie, które można wykorzystywać do utrzymania porządku nie tylko w klasie, ale również i w domu. Narzędzie to doskonale nadaje się do pracy z dziećmi z ASD. System żetonowy to taki system punktowy, gdzie za dobre zachowanie lub wykonanie danego zadania dziecko otrzymuje punkty, które później może wymienić na satysfakcjonująca go nagrodę. Wspomaganie motywacji przy pomocy żetonów jest skutecznym narzędziem przy wzmacnianiu określonych zachowań oraz jest pomoce przy rozwijaniu umiejętności. Podczas webinarium uczestnicy zostaną zapoznani, jak skutecznie opracować narzędzie oraz jak je skutecznie wykorzystać w pracy z dzieckiem zarówno w szkole, jak i w domu.


Webinarium prowadzi wieloletni wykładowca PCUD, który jest specjalistą w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Adresaci


  • nauczyciele
  • pedagodzy
  • wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Sposób realizacji


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Zapisy na webinarium kończą się 8 kwietnia o godzinie 12:00. Liczba miejsc ograniczona.

osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.