Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych zaprasza na wyjątkowe szkolenie z certyfikatem. Test Kompetencji Komunikacyjnej, stworzony przez prof. dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego, stanowi kluczowe narzędzie dla specjalistów zajmujących się rozwojem mowy i komunikacji u dzieci oraz młodzieży. Jest to zbiór różnorodnych testów i zadań umożliwiających kompleksową analizę zdolności językowych. Pozwala to na identyfikację i zrozumienie ewentualnych trudności w komunikacji. Jego trafność, rzetelność oraz standardyzacja sprawiają, że zmienia on podejście do pracy logopedycznej. W której należy brać pod uwagę nie tylko umiejętności językowe, ale również procesy myślowe i inteligencję.

Data i miejsce: 20 kwietnia 2024, Szkoła Podstawowa nr 18, Rzeszów.

Dla kogo: Szczególnie rekomendowane: 

 • dla psychologów, 
 • logopedów, 
 • glottodydaktyków, 
 • nauczycieli akademickich,
 • badaczy.

Więcej informacji na stronie szkolenia


Zapisz się online!


Cel przeprowadzania Testu Kompetencji Komunikacyjnej 


Korzystanie z Testu Kompetencji Komunikacyjnej jest istotne, ponieważ stanowi on wskaźnik jakości życia oraz rozwoju społecznego i poznawczego. Test umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie kompetencji komunikacyjnych. Jest to fundamentem dla indywidualnie dostosowanych strategii terapeutycznych i edukacyjnych. Dzięki temu specjaliści mogą efektywniej wspierać rozwój mowy oraz umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży. Tylko takie wsparcie może przyczynić się do ich lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.


Dlaczego warto przeprowadzać Test Kompetencji Komunikacyjnej


Przeprowadzanie Testu Kompetencji Komunikacyjnej (TKK) jest zalecane z wielu istotnych przyczyn:

 1. Pozwala na ocenę całościową. TKK umożliwia gruntowne zbadanie różnorodnych aspektów komunikacyjnych dziecka, włączając mowę, rozumienie, zdolności werbalne oraz kompetencje społeczne. Pozwala to na szczegółową diagnozę i identyfikację obszarów potrzebujących wsparcia.

 2. Jest to terapia na miarę. Na podstawie wyników TKK, terapeuta może dostosować interwencje do unikalnych potrzeb dziecka. A to zwiększa skuteczność terapii.

 3. Pozwala na wczesną interwencję. Test pomaga w szybkim zidentyfikowaniu potencjalnych problemów, co umożliwia wcześniejsze wprowadzenie terapii i zwiększa jej efektywność.

 4. Pozwala na śledzenie postępów. Regularne stosowanie TKK pozwala monitorować rozwój dziecka w czasie, dostosowując terapię w razie potrzeby.

 5. Jest informacją dla rodziców. Test dostarcza rodzicom wartościowych danych o stanie komunikacyjnym dziecka, wspierając ich w codziennym wsparciu rozwoju dziecka.

 6. Jest dokumentacja procesu terapeutycznego. Wyniki TKK służą jako obiektywna dokumentacja efektów terapii logopedycznej.


Atuty szkolenia TKK

Test Kompetencji Komunikacyjnej TKK to kompleksowe narzędzie diagnozujące umiejętności komunikacyjne dzieci i młodzieży. Są oni  podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 7-11 lat oraz 12-15 lat. W  ramach TKK oceniane są kluczowe obszary takie jak: rozumienie, słownictwo, gramatyka, świadomość językowa (w tym aspekty fonologiczne, gramatyczne i semantyczne), umiejętności prowadzenia konwersacji oraz akty mowy, które obejmują ekspresje i dyrektywy. Narzędzie to umożliwia szczegółową analizę zdolności językowych, wspierając proces diagnostyczny i terapeutyczny. 

Najważniejsze wyróżniki to:

 1. Autorskie podejście prof. Zbigniewa Tarkowskiego. Rozumiane jako unikatowa metodologia oparta na latach badań i doświadczenie, co przekłada się na wysoką wartość i oryginalność szkolenia.

 2. Praktyczna wiedza o wykorzystaniu Testu Kompetencji Komunikacyjnej. Szkolenie oferując uczestnikom umiejętności bezpośrednio aplikowalne w ich zawodowej praktyce i uczenie się od autora testu.

 3. Zastosowanie w pracy z dziećmi w wieku 7–15 lat. Wskazuje na szeroki zakres możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy. Co jest kluczowe dla specjalistów pracujących z dziećmi w różnych etapach rozwoju.

 4. Rozwój umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji to atut szkolenia, który pozwala na poszerzenie kompetencji uczestników w identyfikacji i wsparciu dzieci z różnorodnymi potrzebami w zakresie komunikacji.
Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski


Profesor Zbigniew Tarkowski z Katedry i Zakładu Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wydał liczne monografie na temat zaburzeń mowy. Są one  dostępne w języku polskim i angielskim. Popiera on podejście interdyscyplinarne, strukturalno-systemowe oraz holistyczne, co znajduje odzwierciedlenie w jego najnowszej publikacji, "Afazjologii".  Dotyczy ona organicznych zaburzeń mowy. Jest również twórcą pionierskich polskich testów językowych i programów stymulacyjno-terapeutycznych. Zyskały one  wśród terapeutów, psychologów i logopedów szerokie zastosowanie. Jako doświadczony terapeuta, promuje integrację teorii z praktyką oraz współpracę między różnymi  dyscyplinami naukowymi.Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji do rozwijania swoich umiejętności i wzbogacenia pracy z dziećmi o nowe, kreatywne testy i metody.


Zapisz się online: https://pcud.edu.pl/aplikacja 


Do zobaczenia na szkoleniu!


#SzkolenieTKK #KompetencjeKomunikacyjne #EdukacjaSpecjalna #RozwójMowy #TerapiaLogopedyczna #ProfTarkowski #DiagnozaKomunikacji #ZaburzeniaMowy #NaukaPrzezKomunikację #InnowacjeWEdukacji