Studia podyplomowe
dla biznesu i organizacji

Oferta przygotowana w oparciu o analizę potrzeb i zachodzące zmiany na rynku i w gospodarce.

Studia podyplomowe opracowane we współpracy z praktykami z poszczególnych branż.

Kursy i warsztaty opracowane pod indywidualne potrzeby klientów

Oferujemy analizę potrzeb lub diagnozę problemów oraz przygotowanie kursów i warsztatów dedykowanych dla pracowników klienta.