Master of Business
Administration (MBA)

Prestiżowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje menedżerskie

Studia podyplomowe organizowane przez Collegium Humanum - Szkołę Główna Menedżerską w Warszawie. Partnerem jest Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

Logo CH
Logo UNS
Logo PCUD

Cel studiów i wyróżniki

 • Uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych i nadzorczych;
 • Poszerzenie wiedzy, kompetencji i umiejętności kandydatów do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • Wsparcie ludzi w rozwoju umiejętności i kompetencji kierowniczych i menedżerskich;
 • Studia dla osób, które chcą zajmować stanowiska kierownicze w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału w różnych dziedzinach biznesu;
 • Prestiżowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje menedżerskie;
 • Dla kadry kierowniczej wyższego szczebla członków organów organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów.

Biret absolwenta
Rada nadzorcza

Absolwenci Executive MBA otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - zgodnie z art.164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenie ministra Nauki)
 • Dyplom uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Paļstwa - 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018, poz. 1182)
 • Dyplom o nadaniu tytułu MBA wydany przez Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania) w języku angielskim.

Potwierdzeniem jakości i rangi studiów są Międzynarodowe Akredytacje i partnerzy Programu:

Logo ABS
Logo Newton College
Logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Logo SSM
Logo LGSB

Rekrutacja

Kandydaci na studia MBA w Collegium Humanum w Warszawie i Apsley Business School w Londynie muszą posiadać odpowiedni poziom wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Podstawą przyjęcia na studia MBA na poziomie Executive jest:

 • rejestracja on-line w systemie rekrutacji internetowej na stronie wybranego kierunku
 • lub dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz)
 • dostarczenie wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych);
 • Curriculum Vitae (CV musi zawierać klauzulę “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”);
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura PCUD w Rzeszowie – pocztą lub osobiście i umówić się telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Humanum, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa (dalej Uczelnią), który w celu realizacji Pani/Pana spraw lub wypełnienia obowiązków może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@humanum.pl

Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych, celu przetwarzania danych osobowych, czasu przetwarzania, Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Collegium Humanum-Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych oraz odbiorców danych zamieszczone zostały na naszej stronie internetowej: www.humanum.pl/rodo