Master of Business
Administration (MBA)

Prestiżowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje menedżerskie

Studia Executive Master of Business Administration to elitarne studia podyplomowe, skierowane do urzędników, przedsiębiorców, managerów, kadry kierowniczej różnego szczebla, a także pracowników skoncentrowanych na rozwoju osobistym i awansie zawodowym. Charakteryzują się innowacyjnym podejściem do zagadnień zarządzania i biznesu. To odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na poszerzanie kwalifikacji kadr, a tym samym doskonalenie procesów zarządzania i funkcjonowania organizacji. Postęp technologiczny, duża konkurencja wymagają ciągłego rozwoju i coraz szybszego reagowania na nieustannie zmieniające się wymogi rynku. Studia te ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji menadżerskich i implementację nowoczesnego podejścia w kreowaniu modeli biznesowych.

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) organizowane są przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi we współpracy z Z-WAY to excellence AG ze Szwajcarii.

Logo UNS
Logo IFED
Logo 7

Szczegóły organizacyjne

 • Studia trwają dwa semestry (rok akademicki) i wyczerpująco prezentują wiedzę teoretyczną oraz praktyczne rozwiązania biznesowe.
 • Czas trwania: 2 semestry / 190 godzin / 60 pkt ECTS
 • Tryb: niestacjonarne/zaoczne/online
 • Zajęcia realizowane są w weekendy (Sb - Nd), obejmują 10 dwudniowych zjazdów oraz case study /30 h pracy praktycznej Słuchacza/. Proponujemy elastyczne podejście do nauki. Zajęcia mogą być realizowane zarówno stacjonarnie jak i formie online
 • Warunki ukończenia: zaliczenie przedmiotów w toku studiów oraz przygotowanego w ramach projektu Case Study, który przedstawiany jest komisji egzaminacyjnej.

Opłaty za studia

 • Wpisowe – 400 zł
 • Promocyjny koszt studiów – 9 900 zł
Biret absolwenta
Rada nadzorcza

Charakter studiów

Studia Executive MBA charakteryzują się innowacyjnym podejściem do zagadnień zarządzania i biznesu. To odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na poszerzanie kwalifikacji kadr, a tym samym doskonalenie procesów zarządzania i funkcjonowania organizacji. Postęp technologiczny, duża konkurencja wymagają ciągłego rozwoju i coraz szybszego reagowania na nieustannie zmieniające się wymogi rynku. Studia Executive MBA ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji menadżerskich i implementację nowoczesnego podejścia w kreowaniu modeli biznesowych.

Program studiów

Program studiów umożliwi Słuchaczom zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, elementami prawa gospodarczego prawa pracy, skutecznej komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą i rozwoju w przedsiębiorstwach, a także umiejętności zarządzania projektami.

Program studiów posiada międzynarodową akredytację wydaną przez Z-Way to excellence AG – szwajcarską jednostkę z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w opiniowaniu i akredytowaniu studiów w tym MBA, DBA, LL.M. i innych związanych z najwyższymi kompetencjami menedżerskimi (Executive Education).

Adresci studiów

Studia Executive Master of Business Administration to elitarne studia podyplomowe, skierowane do urzędników, przedsiębiorców, menedżerów, kadry kierowniczej różnego szczebla, a także pracowników skoncentrowanych na rozwoju osobistym i awansie zawodowym.

Absolwent otrzymuje

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego - 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim,
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Certyfikat potwierdzający nadanie tytułu MBA, w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Z-WAY to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii
 • Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez UNS
 • Certyfikaty adekwatne do wybranego profilu

Dokumenty dodatkowe:

 • Wydanie świadectwa lub certyfikatu w innym języku
 • Wydanie dowolnego certyfikaty potwierdzającego kompetencje wymienione w programie studiów

Absolwent studiów Executive MBA realizowanych na Uczelni Nauk Społecznych otrzymuje uprawnienia stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).

Słuchacz ma możliwość wyboru dodatkowych specjalności studiów Executive MBA:

 • Zarzadzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Coaching i mentoring
 • Agrobiznes