Executive Master of Business Administration
MBA

Forma studiów:

niestacjonarne (sobota/niedziela)

Czas trwania:

2 semestry, 60 ECTS

Opis

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane przez PCUD oraz UNS i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

Program studiów MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych Executive MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Executive MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie Executive MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Program

 • Marketing

 • Zarządzanie mieniem państwowym

 • Ład korporacyjny

 • Zarządzanie strategiczne

 • Zarządzanie zmianą

 • Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi

 • Public Relations, Social Media i Brand Management

 • Etyka biznesu i CSR

 • Ekonomia menedżerska

 • Przywództwo i mentoring w biznesie

 • Prawo gospodarcze

 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych

 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie

 • Etykieta i savoir vivre w biznesie

 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich

Moduły i uprawnienia fakultatywne (do wyboru)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach szkoleń i modułów fakultatywnych:

 • Zarządzanie w IT

 • Security Management

– Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015
– Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017
– Inspektor Ochrony Danych
– Personal Branding i Public Relations
– Controlling i audyt
– Finanse, kadry i podatki w przedsiębiorstwie

Wizyty studyjne

London Executive MBA Summit (Apsley Business School)– wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Prague Executive MBA Summit (Newton College) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Newton College w Pradze w Czechach.

Zapisz się online

Dane personalne