Zarządzanie bezpieczeństwem
MBA

Forma studiów:

niestacjonarny (sobota/niedziela)

Czas trwania:

2 semestry, 60 ECTS

Opis studiów:

Studia podyplomowe Executive MBA o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania, obronności czy reagowania na sytuacje kryzysowe i konfliktowe.

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem organizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktyczne wraz z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

Program studiów Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych i nadzorczych.

Program Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem jest przeznaczony przede wszystkim dla:

 • pracowników służb mundurowych o stopniu oficera (lub równoważnym) chcących rozwijać swoje kwalifikacje menedżerskie

 • pracowników służb mundurowych o stopniu podoficera (lub równoważnym), którzy chcą poszerzyć i rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje

 • cywilnej kadry kierowniczej związanej bezpośrednio z działalnością służb mundurowych

 • doświadczonych menedżerów chcących rozpocząć  karierę zawodową w służbach mundurowych

 • pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia

 • pracowników agencji detektywistycznych,

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez specjalistów (praktyków) głównie w systemie case study.

Absolwenci studiów Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem nabywają uprawnienia i kompetencje:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

Kompetencje fakultatywne:

 • Compliance w Służbach Mundurowych

 • Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego wg ISO 9001

Służby mundurowe w Polsce:

 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Policja i Żandarmeria Wojskowa.

 • Służba Ochrony Państwa.

 • Straż Graniczna 

 • Państwowa Straż Pożarna.

 • Straż Ochrony Kolei 

 • Służby specjalne typu: AW, ABW 

 • Służba Celno-Skarbowa 

 • Służba Więzienna 

 • Służba Leśna 

 • Straż Miejska 

 • Straż Marszałkowska 

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Program:

Moduł 1: Zarządzanie

 • Marketing strategiczny

 • Zarządzanie strategiczne i kryzysowe

 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem

 • Zarządzanie projektami

 • Przywództwo i coaching

 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich

Moduł 2: Bezpieczeństwo

 • Cyberbezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo energetyczne

 • Obrona cywilna

 • Terroryzm międzynarodowy

 • Ochrona osób i mienia

 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń 

Moduł 3: Zagadnienia Specjalistyczne 

 • Psychologia i socjologia polityki

 • Prawo gospodarcze i europejskie

 • Konflikty polityczno-wojskowe we współczesnym świecie

 • Ochrona informacji niejawnych 

 • Odpowiedzialność prawna 

Moduły i uprawnienia fakultatywne (do wyboru)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA.

Wizyty studyjne


London Executive MBA Summit (Apsley Business School)– wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Prague Executive MBA Summit (Newton College) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Newton College w Pradze w Czechach.

Zapisz się online

Dane personalne