Zarządzanie w ochronie zdrowia
MBA

Forma studiów:

niestacjonarne (sobota/niedziela)

Czas trwania:

2 semestry, 60 ECTS

Opis studiów

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane przez  przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktyczne wraz z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu. We współpracy z liderami zarządzania w ochronie zdrowia prowadzi program Executive MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia.

Program studiów Executive MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych i nadzorczych.

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych Executive MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Executive MBA w PCUD to zintegrowane studia i systemowe podejście do zarządzania ochroną zdrowia przy wykorzystaniu narzędzi biznesowych, zapewniające multidyscyplinarne podejście do przywództwa oraz podejmowania decyzji w zarządzaniu placówką leczniczą.

Moduły programu studiów Executive MBA zapewniają kwalifikacje do zrównoważonego i skutecznego podejmowania decyzji we wszystkich aspektach zarządzania w instytucjach ochrony zdrowia. Słuchacze studiów  uzyskują możliwość poznania liderów w branży, światowej klasy wykładowców, międzynarodowych case study z zakresu zarządzania ochroną zdrowia oraz poznają wartości kultury oddziaływania i wydajności, w której zwrot z inwestycji zaczyna się od pierwszego dnia.

Absolwenci studiów Executive MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia nabywają uprawnienia:

 • do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Program

Moduł 1

Sektor ochrony zdrowia w Polsce i krajach EU

 • System publiczny ochrony zdrowia

 • Niepubliczne instytucje ochrony zdrowia

 • Analiza rynku usług medycznych

 • Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne

 • Wyzwania i problemy w zarządzaniu organizacją ochrony zdrowia

 • Fundusze EU w ochronie zdrowia

 • Medycyna 2.0

Moduł 2

Zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia

 • Marketing

 • Zarządzanie strategiczne

 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR i Talent Management)

 • E-marketing, Social Media, Brand Management i PR

 • Zarządzanie projektami

 • Strategie marketingowe i biznesowe

Moduł 3

Przywództwo w zarządzaniu instytucjami ochrony zdrowia

 • Przywództwo i kierowanie ludźmi

 • Negocjacje i mediacje

 • Etyka biznesu i CSR

 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich

Moduł 4

Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia

 • Ocena efektywności klinicznej w ocenie technologii medycznych (HTA)

 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i relacje z NFZ

 • Źródła finansowania wewnętrznego i zewnętrznego w placówkach leczniczych

 • Zarządzanie finansami- controlling zarządczy (Rachunkowość zarządcza)

 • Ekonomika usług medycznych

Moduł 5

Prawo w zarządzaniu ochroną zdrowia

 • Prawne funkcjonowanie organizacji ochrony zdrowia

 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

 • Prawa pacjenta i prawo medyczne

 • RODO w ochronie zdrowia

 • Prawna odpowiedzialność menedżerów podmiotów leczniczych

 • Prawo pracy

Moduły i uprawnienia fakultatywne (do wyboru)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA.

Wizyty studyjne

London Executive MBA Summit (Apsley Business School)– wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.Prague Executive MBA Summit (Newton College) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Newton College w Pradze w Czechach.

Zapisz się online

Dane personalne