Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych powstało z inicjatywy środowisk naukowych kilku ośrodków, którym leży na sercu dobre przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej. Ośrodek powstał dzięki mocnemu zaangażowaniu grupy, które swoje doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych zdobywała przez wiele lat. Długoletnie doświadczenie właściciela dr hab. Artura Woźny, a zarazem Dyrektora placówki pozwala na przedstawienie z całą odpowiedzialnością bogatej oferty edukacyjnej, która została przygotowana po przeprowadzeniu badań potrzeb w zakresie doskonalenia poziomu umiejętności nauczycieli na Podkarpaciu. Oferta zawiera kierunki, które cieszą się od lat zainteresowaniem jak również nowości, dające nowe kwalifikacje tak bardzo potrzebne w dobie reformowanej szkoły. Na bieżąco proponujemy Państwu całą gamę szkoleń Rad Pedagogicznych oraz konferencji tematycznych wynikających z zainteresowań docelowych grup nauczycieli. Owocna współpraca ze środowiskiem nauczycielskim pozwoli na zwiększenie poziomu doskonalenia szkolnictwa.

Pragniemy również przedstawić Państwu pełna ofertę dotyczącą podnoszenia kultury organizacji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Nasi inspektorzy BHP oraz PPOŻ są do dyspozycji służąc pomocą oraz kopleksowo rozwiążą wszystkie problemy związane z BHP i PPOŻ w placówkach oświatowych i pokrewnych instytucjach.

Zapraszamy do współpracy

Nasi partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi

Wyższa Szkoła Edukacji
Zdrowotnej i Nauk Społecznych

w Łodzi

Uczelnia Nauk Społecznych
w Łodzi

Staropolska Szkoła Wyższa
w Kielcach

Rekomendacje Uczelni wyższych

Przedstawione poniżej referencje potwierdzają jakość naszej pracy oraz doceniają nasze ciągłe doskonalenie. Z przyjemnością więc prezentujemy opinie Uczelni wyższych nt. naszej codziennej pracy, które potwierdzają profesjonalizm Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych.

Rekomendacje firm i innych instytucji

Prezentujemy opinie firm i ośrodków nt. naszej współpracy, które potwierdzają profesjonalizm Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych.