Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych powstało z inicjatywy środowisk naukowych kilku ośrodków, którym leży na sercu dobre przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej. Ośrodek powstał dzięki mocnemu zaangażowaniu grupy, które swoje doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych zdobywała przez wiele lat. Długoletnie doświadczenie właściciela dr Artura Woźny, a zarazem Dyrektora placówki pozwala na przedstawienie z całą odpowiedzialnością bogatej oferty edukacyjnej, która została przygotowana po przeprowadzeniu badań potrzeb w zakresie doskonalenia poziomu umiejętności nauczycieli na Podkarpaciu. Oferta zawiera kierunki, które cieszą się od lat zainteresowaniem jak również nowości, dające nowe kwalifikacje tak bardzo potrzebne w dobie reformowanej szkoły. Na bieżąco proponujemy Państwu całą gamę szkoleń Rad Pedagogicznych oraz konferencji tematycznych wynikających z zainteresowań docelowych grup nauczycieli. Owocna współpraca ze środowiskiem nauczycielskim pozwoli na zwiększenie poziomu doskonalenia szkolnictwa.

Pragniemy również przedstawić Państwu pełna ofertę dotyczącą podnoszenia kultury organizacji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Nasi inspektorzy BHP oraz PPOŻ są do dyspozycji służąc pomocą oraz kopleksowo rozwiążą wszystkie problemy związane z BHP i PPOŻ w placówkach oświatowych i pokrewnych instytucjach.

Zapraszamy do współpracy

Nasi partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi

Wyższa Szkoła Edukacji
Zdrowotnej i Nauk Społecznych

w Łodzi

Uczelnia Nauk Społecznych
w Łodzi

Staropolska Szkoła Wyższa
w Kielcach

Referencje

Przedstawione poniżej referencje potwierdzają jakość naszej pracy oraz doceniają nasze ciągłe doskonalenie. Z przyjemnością więc prezentujemy opinie firm, ośrodków, Uczelni wyższych nt. naszej codziennej pracy, które potwierdzają profesjonalizm Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych.

Nasze publikacje

Poniżej mamy przyjemność zaprezentować Państwu nasze publikacje i artykuły:

  • "Ocena ryzyka zawodowego – teoria i przykłady” A. Woźny, A. Pacana
  • „Podstawowa dokumentacja służb BHP” - A.Woźny, M.Dobosz
  • Artykuł nt. „Wpływ hałasu na jakość pracy” A.Woźny, M.Dobosz, A.Pacana. Artykuł zawiera materiały z przeprowadzonych badań (str.251)
  • W dniu 6 listopada 2014r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. ”Bezpieczny w pracy”. Badania nt. „Ryzyko zawodowe problemem pracodawcy” prezentował dr Artur Woźny. Artykuł z badaniami do pobrania: Ryzyko zawodowe problemem pracodawcy