studia
dla nauczycieli

Studia podyplomowe

pieczątka potwierdzająca zgodność studiów podyplomowych z nową ustawą

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych Studia Podyplomowe realizuje zgodnie z najnowszymi przepisami. Przedstawione oferty studiów podyplomowych dostosowane zostały do:

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu pedagogiki specjalnej: w tym: Oligofrenopedagogika, tyflopedagogika oraz surdopedagogika itp. pozostają nadal w ofercie studiów podyplomowych. Zostały one jedynie dopasowane do wymogów obowiązujących przepisów prawnych. Osoby zainteresowane nabyciem powyższych kwalifikacji mogą, więc nadal skorzystać z naszej oferty.

Powyższe studia kierowane są do osób:

  • Posiadających przygotowanie z pedagogiki specjalnej (dla osób, które już ukończyły jeden z powyższych kierunków) i chcą uzyskać kolejne kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • Posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, lecz nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (nie ukończyły żadnych studiów z działu pedagogiki specjalnej).

Studia podyplomowe do nauczania przedmiotu

W Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych Studia Podyplomowe do nauczania przedmiotu odbywają się w formie weekendowej (sobota – niedziela). Zjazdy organizowane są średnio 2-3 razy w miesiącu.

Naszym celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności i kompetencji słuchaczy, poprzez organizowanie kształcenia na jak najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w tym.: praktyków z wieloletnim doświadczeniem, praktyków z pasją, specjalistów, którzy chętnie dzielą się ze swoimi słuchaczami doświadczeniem oraz wiedzą.

Kursy i szkolenia

specjalistyczne, dokształcajace, na zamówienie, płatne i bezpłatne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą szkoleń i kursów. Oferta ta jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz edukacyjne zainteresowania słuchaczy.

REKRUTACJA OTWARTA

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ
Szkolenie w toku

Akademia online

Przestawiliśmy się na pracę zdaną ze względu na stan epidemii. Wykorzystajmy ten czas na podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w cyklu Webinariów. Forma Webinarium pozwala na spotkania online co daje możliwość nie tylko poznania tematyki, ale także zadawania pytań i wymianę opinii pomiędzy uczestnikami. Naszym celem jest dostarczanie Państwu nie aktualnej i przydatnej wiedzy oraz wskazówek praktycznych z długoletniego doświadczenia wykładowców PCUD.

REKRUTACJA OTWARTA

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ
Słuchaczka webinarium online
Centrum Kształcenia Językowego

Centrum Kształcenia Językowego przy PCUD realizuje kursy oraz szkolenia w zakresie nauczania języków obcych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy, zapraszamy na kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu międzynarodowego PTE General Level 3 (poziom B2).

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ
nauczyciel na tle flagi Wielkiej Brytanii