Lider - menedżer
studia podyplomowe dla biznesu i organizacji

Rozpoczęcie:

marzec 2020

Czas trwania:

2 semestry 200 godzin

Praktyki:

60 godzin

Cena:

4000 zł

Opis kierunku

Lider - menedżer postawowe informacje

Studia podyplomowe na kierunku Lider - menedżer,  skierowane są do ludzi szukających użytecznej wiedzy biznesowej, praktyki osobistego rozwoju oraz osiągania jeszcze lepszych rezultatów osobistych i zawodowych. Są skierowane do menedżerów - tych doświadczonych i tych przed awansem, liderów, przedsiębiorców, właścicieli firm, działaczy organizacji społecznych. Do osób, którzy poprzez ludzi i z ludźmi chcą realizować misję i przyjęte  cele.  Program koncentruje się na modelu przywództwa opartego na mocnych stronach, ich identyfikowaniu i wzmacnianiu. 

Odbiorcy

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego jak i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach. A także do osób, które zainteresowane są  rozwojem osobistym w synergii z rozwojem zawodowym i budowaniem zdrowych organizacji. Motywowaniem siebie i członków zespołu. Wspieraniem talentów i innowacyjności. 

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i kształtowanie umiejętności dotyczących bycia liderem, kształtowania cech lidera, motywowania, budowania własnej wartości i sposobów jej wzmacniania, programowania rozwoju osobistego i biznesu. Kluczowym celem studiów jest rozwój kompetencji przywódczych i menedżerskich w oparciu o jakość oraz głębię indywidualnego i grupowego rozwoju. Nadrzędną wartością jest przełożenie zgromadzonej wiedzy na działania praktyczne w zarządzaniu sobą, podległymi zespołami oraz całą organizacją. Bo jak mówi John Maxwell: „wszystkie problemy zaczynają się zawsze od przywództwa”. 

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach

 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów

 • Uregulowanie płatności

 • Obrona pracy dyplomowej

 1. Autentyczne przywództwo – cechy lidera

 2. Budowanie przywództwa z wykorzystaniem talentów i mocnych stron. 

 3. Wywieranie wpływu bez wywierania presji

 4. Asertywna Komunikacja Lidera

 5. Zespół czyli rola lidera w zespole

 6. Od zarządzania do przewodzenia czyli psychologiczne aspekty procesu delegowania i feedbacku

 7. Zarządzanie zmianą

 8. Zarządzanie konfliktem

 9. Inteligencja emocjonalna i zarządzanie emocjami w roli lidera

 10. Autoprezentacja i zarażanie wizją

 11. Etyka w biznesie

 12. Savoir Vivre w biznesie

Studia podyplomowe Lider - menedżer kształtują autentyczne i praktyczne umiejętności przywódcze w środowisku pracy. Dają przestrzeń do pracy z realnymi celami i wyzwaniami Studentów. Odkrywają mocne strony i obszary do rozwoju. Pozwalają wzmacniać własną sprawczość i twórczy potencjał zespołów. Podczas studiów duży nacisk położony jest na budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości oraz zwiększanie efektywności menedżerskiej, a poprzez to zwiększenie zadowolenia z pracy.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z nowoczesnymi standardami w tym zakresie.

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i jednego zdjęcia