Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem
studia podyplomowe dla biznesu i organizacji

Rozpoczęcie:

marzec 2020

Czas trwania:

2 semestry 200 godzin

Praktyki:

60 godzin

Cena:

3 500 zł

Opis kierunku

Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem postawowe informacje

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, to współcześnie kluczowe elementy utrzymania przewagi konkurencyjnej i gwarancja stabilnego rozwoju firmy. Studia podyplomowe dostarczają wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, a także integracji tych systemów. Łączą podejście procesowo - systemowe z instrumentami zarządzania tj. zasadami, metodami i narzędziami.

Odbiorcy

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej, jak i pracowników, których zakres obowiązków obejmuje zarządzanie jakością, środowiskiem i bhp.  Absolwenci studiów podyplomowych zdobęda kompetencje do usprawniania zarządznia czy wprowadzania systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, pełnienia funkcji kierowników zespołów wdrożeniowych, członków takich zespołów, pełnomocników ds. systemów zarządzania i audytora wewnętrznego tych systemów.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności jej wykorzystania, dotyczącej tematyki procesowo - systemowego zarządzania jakością i ryzykiem, projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania oraz komputerowego wspomagania tych systemów. 

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach

 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów

 • Uregulowanie płatności

 • Obrona pracy dyplomowej

 1. Zarządzanie jakością i ryzykiem

 2. Zarządzanie procesowo - systemowe

 3. Wymagania normy ISO 9001

 4. Wdrażanie systemów jakości

 5. Metody i narzędzia zarządzania jakością

 6. Normalizacja

 7. Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

 8. Systemowe zarządzanie bhp

 9. Rozporządzenie EMAS

 10. Wybrane aspekty projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania

 11. Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania

 12. Doskonalenie systemów zarządzania

Studia podyplomowe Zarządzanie Jakością,  Środowiskiem i Bezpieczeństwem w organizacji, przygotowują do pełnienia funkcji kierownika zespołu wdrożeniowego, członka tego zespołu oraz funkcji pełnomocnika ds. systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp, a także audytora wewnętrznego tych systemów. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z nowoczesnymi standardami w tym zakresie.

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i jednego zdjęcia